Søknad om lån fra Heismontørenes Fagforening

Her kan du som ansatt i Schindler AS søke om lån fra Heismontørenes Fagforening i forbindelse med den pågående konflikten mellom bedriften og montørklubben.

Lånet skal tilbakebetales til HMF så snart lønn fra Schindler AS blir utbetalt, og senest innen 1. desember 2020.

Søknad om lån fra Heismontørenes Fagforening
Uker det søkes om lån for (kun ett valg) *
Huk av over for signering.