5. mars 2024

Ny informasjon om streiken på Orona

Heismontørklubben på Orona Norway AS i streik fra 14. mai.

Streikeinformasjon nr. 2 – 13. juni

Tvungen mekling gjennomført. Streiken på Orona løper videre. Bedriften avviser fortsatt alle krav.
Den 11. juni ble det gjennomført tvungen mekling (Arbeidstvislovens bestemmelse om mekling etter 1 mnd. i streik) mellom Orona Norway og EL og IT Forbundet. Alle krav er i praksis avvist. Det gjelder:
* Bedriften la fram det de selv betegner som et tilbud om tariffavtale. Vi oppfatter «tilbudet» som en provokasjon. Det hadde følgende innhold: Tariffavtalen skulle tre i kraft først fra mai 2019. Samtidig forlangte de at husavtalen skal likestilles med tariffavtalen og ha gyldighet fra d.d. Dette er et triks for videreføring av taktikken med splitt og hersk.
* Kravet om avtale for ryddige innleieforhold ble avvist ved å henvise forhandlinger om dette temaet lokalt. Det innebærer forhandlinger under fredsplikt. Da er klubbens forhandlingsstyrke betydelig svekket.
* Kravet om umiddelbar stans i ulovlig heisarbeid ble blankt avvist
* Kravet om opplæringsplan for utdanning til heismontører ble avvist ved å vise til at dagens praksis er tilfredsstillende.
* Kravet om at trusselen om redusert lønn og redusert tjenestepensjon skulle trekkes ble ikke besvart

Streikebryteri og ulovlig heisarbeid
De streikende er ved godt mot. Støtten fra foreningens medlemmer er upåklagelig. Støtte fra fagbevegelsen forøvrig, også internasjonalt, strømmer inn. Vi takker for den solidaritet som vises. Spesielt er vi imponert og takknemlig for deltakelsen på demonstrasjonen på Hamar den 25. mai. Vi telte 27 faner.

Det er åpenbart at streiken er effektiv og bedriften presset. Det er allikevel et problem for full effekt at 15 personer er uorganiserte og jobber for fullt samtidig som bedriften leier inn personer fra Polen og Spania til å utføre arbeid for seg. Noen av disse 15 utfører streikebrytervirksomhet. All innleievirksomheten oppfatter vi som ulovlig (i strid med AML) ved at det ikke er særskilte forhold som gjør innleie nødvendig (slik AML tilsier). Innleivirksomheten har pågått i flere år og er en del av bedriftens ordinære virksomheten. Et sentralt streikekrav er at ulovligheten skal opphøre og innleie skal foregå under avtalte forhold. Uansett; det arbeidet som utføres av streikebrytere og innleide folk aksepteres ikke fra vår side. Vi kommer, i tida framover, til å intensivere arbeidet mot dette uvesenet.

Bakgrunnen for bedriftens steile holdning
Som begrunnelse for ikke å innfri kravet om tariffavtale framføres, fra bedriftens talsperson, kun ett argument i det offentlige rom. De hevder å ha en husavtale, som er en gyldig tariffavtale. Dermed er de i sin fulle rett til å nekte å inngå enda en tariffavtale. Bedriften vil ikke forholde seg til at husforeningen har sagt opp husavtalen med virkning fra 30.04.18.

På møter med de ansatte, i informasjonsskriv til de ansatte og i mekling framfører bedriften at de ikke kan inngå avtale om tariffavtale av økonomiske grunner. En tariffavtale vil «påføre bedriften økonomiske byrder» de ikke kan bære, blir det hevdet. Denne begrunnelsen er selvfølgelig mer i samsvar med virkeligheten, i den forstand at det er økonomisk lønnsomt å kunne fortsette med sosial dumping. Konkret viser de videre til AFP-ordningen, som de mener vil spise hele overskuddet. I et slikt perspektiv er det også forståelig at de ikke vil gi slipp på sin innleievirksomhet hvor de innleide har lønnsvilkår langt under de fast ansatte.

Vedlagt er noen klipp fra og lenker til medienes verden som omtaler streiken og dens innhold.

Vi takker for all støtte som er gitt og solidaritet som er vist. Informasjon om streikens utvikling vil komme fortløpende (mer systematisk enn til nå).

Se også:

https://frifagbevegelse.no/nettverk/heismontorstreiken–slutt-a-tulle-med-den-norske-modellen-6.158.550059.50d7f6e1dd

https://www.dagsavisen.no/innenriks/kampviljen-var-er-kjempestor-1.1154208

https://elogit.no/aktuelt/brei-og-kraftfull-stotte-til-heismontorene-som-streiker-for-tariffavtale

http://336852-www.web.tornado-node.net/arkiv/29-05-18-orona—en-snylterbedrift

Markus Hansen
Markus Hansen
Hansen er leder i Heismontørenes Fagforening.

Siste artikler

HEISALARMER SOM BENYTTER 2G-NETTET MÅ OPPGRADERES

De store mobiloperatørene har varslet at de stenger ned 2G-nettet i løpet av 2025. Dette betyr at alle enheter som benytter 2G-nettet må byttes ut.

HVA SKJER: POLITISK STREIK 14. MARS

Styret i Heismontørenes Fagforening har vedtatt en oppfordring til samtlige tilknyttede klubber om å gå til politisk streik fra klokka 13.00 den 14. mars.

Politisk streik mot økt pensjonsalder

Regjeringens forslag om å øke pensjonsalderen blir møtt med politisk streik og aksjoner.

HEISENE I VERDENS HØYESTE BYGG SKAL MODERNISERES

Med sine 828 meter er Burj Khalifa i Dubai, som sto ferdig i 2010, fortsatt verdens høyeste bygg. Nå skal heisene moderniseres.
2,498FølgereLik
1,056FølgereFølg
41AbonnenterAbonnér
X