1. desember 2023

Streika er over

Streiken på Orona avsluttet - gjennomslag på alle punkter.

Forhandlinger med Orona ble avsluttet fredag den 13. Resultatet er følgende:
* Avtale om opprettelse av tariffavtale (Heisoverenskomsten) er inngått. Den trer i kraft 1. oktober. Utsettelse av ikrafttredelsestidspunktet er begrunnet i at bedriften trenger tid til å omstille seg til den nye virkeligheten. Dette er det eneste området hvor det er foretatt et kompromiss i avtalen. Til gjengjeld er overenskomstens innhold gjort til lokal avtale i forskyvelsesperioden.
* Husavtalen (avtalen for de uorganiserte, som har til hensikt å undergrave fagforeningen) er gjort død og maktesløs. Avtaleteksten sier at «ingen avtaler i bedriften kan godkjennes uten aksept fra EL & IT-klubben».
* Det er inngått en egen avtale om innleievirksomheten. Bortsetting av arbeid til kontraktører skal opphøre, og innleide arbeidstakere skal følge lønns- og arbeidsvilkårene som er fastsatt i overenskomsten og lokal avtale.
* Det skal lages en opplæringsplan i samarbeid med Heismontørenes Fagforening for de som ønsker å ta fagprøve.
* Tjenestepensjonen blir en del av den lokale avtalen.

Det er verdt å merke seg at det er en helt fersk og nyopprettet klubb som har gjennomført streikekampen. Den har vist utrolig styrke ved å opptre svært så enhetlig. Ikke bare har de kjempet mot bedriften. Uorganiserte har gjort sitt for å undergrave streiken og bedrevet streikebryteri.

Støtten og solidariteten som er vist fra fagbevegelsen for øvrig har vært en sterk medvirkning til gjennomslaget av våre krav. Heismontørenes Fagforening og klubben på Orona takker alle som har bidratt. Vi for vår del håper seieren vil være en inspirasjonskilde for en styrket fagbevegelse.

Siste artikler

HMF-SKOLEN

Det er nå blåst nytt liv i studievirksomheten i foreninga vår, og HMFs grunnskole er allerede godt i gang.

Har du ny adresse?

For at post fra foreningen, slik som fagforeningsbladet Heismontøren, skal finne veien til din postkasse er vi avhengig av at du selv endrer din nye adresse.

STATUS TARIFFAVTALER PÅ MØRE

Én ny tariffavtale er i boks – en annen milelangt unna.

MINDRE INNLEIE ETTER LOVENDRING

En ny rapport fra De Facto som kartlegger situasjonen på byggeplasser i Oslo og Akershus etter at forbudet trådte i kraft, viser en nedgang i bruken av innleie hvor flere er blitt tilbudt faste ansettelser.
2,491FølgereLik
1,051FølgereFølg
38AbonnenterAbonnér
X