1. desember 2023

LO og YS trapper opp sykehusstreiken fra tirsdag morgen

«Streiken har heismontørenes fulle støtte,» sier Markus Hansen, leder i Heismontørenes Fagforening.

Fra tirsdag 11. juni trappes den pågående sykehusstreiken ytterligere opp. LO tar ut medlemmer fra Fagforbundet, Fellesorganisasjonen og Creo. Til sammen 126 nye LO-medlemmer blir tatt ut i streik, i tillegg til 51 fra YS. Dermed er i alt 426 LO-medlemmer ute i konflikt.

Streiken handler i hovedsak om en regel som oppfattes som diskriminerende og urettferdig. Reglen sier at de med stillingsprosent under 20 ikke skal meldes inn i tjenestepensjonsordningen. De som rammes taper pensjon, får ikke rett til uførepensjon eller etterlattepensjon fra tjenestepensjonsordningen sin.

«Vi står på vårt. Dette er fortsatt like blodig urettferdig som da streiken startet for en uke siden. Pensjon fra første krone, også for deltidsansatte med lave stillingsprosenter, er et ufravikelig krav for oss. De dette handler om er i hovedsak kvinner og de fleste er unge. Derfor er dette både et likestillingskrav og et likebehandlingskrav. Det hører ingen sted hjemme at disse arbeidstakerne ikke skal tjene opp pensjon. Det er et pensjonssvik, det finnes ikke andre ord,» sier Sissel M. Skoghaug, nestleder i Fagforbundet.

«Streiken har heismontørenes fulle støtte»

Markus Hansen, leder i Heismontørenes Fagforening

Markus Hansen, leder i Heismontørenes Fagforening er helt enig: «Pensjon fra første krone er et helt legitimt krav. Mange tror man opptjener pensjon fra første krone, men det er kun hvis arbeidsgiver går med på det. Kampen de streikende tar er hovedsakelig en kamp for de med minst fra før.»

Kravet om pensjon fra første krone og første arbeidede time er ikke noe nytt. I kommunesektoren er dette allerede gjeldende, og har vært det i flere år. Det betyr at en helsefagarbeider som jobber for kommunen i 19 prosent deltidsstilling tjener opp pensjon, mens en som har en tilsvarende stilling i sykehus, ikke gjør det. «Dette er ikke bare en kamp for pensjon, men også en kamp for likelønn! Ofte er det snakk om kvinner som blir presset inn i små deltidsstillinger og samtidig har lavest lønn. Er det riktig at personer med hele stillinger får pensjon, mens de som har usikre, små stillinger ikke skal få?» spør Hansen.

«75 prosent av dem som rammes er kvinner, med små stillinger og lav lønn. Vi er utrolig skuffet over at arbeidsgiversiden velger konflikt heller enn å møte sine lavest lønte ansatte med et rettferdig likebehandlingskrav, sier Skoghaug.

«Dette er overhodet ikke riktig, ei heller rettferdig. Streiken har heismontørenes fulle støtte,» avslutter Hansen.


Støttemarkeringer

Tirsdag 11. juni:

Oslo:
Markering ved Ullevål Sykehus utenfor direktørens kontor.
Adresse: Kirkeveien 166, 0450 Oslo
Klokka: 11.00
Ansvarlig: Anna Elisabeth Uran

Trøndelag:
Markering utenfor 1930-bygget ved St. Olavs Hospital.
Adresse: Harald Hardrådes gate 12, 7030 Trondheim
Klokka: 14.00
Ansvarlig: Gunn Elin Høgli

Hordaland:
Markering i Sykehusparken ved Haukeland Sykehus.
Adresse: Jonas Lies vei 79, 5053 Bergen
Klokka: 14.00
Ansvarlig: Ørjan Myrmel

Onsdag 12. juni:

Østfold:
Markering ved Sykehuset Østfold Kalnes
Adresse: Kalnesveien 300, 1714 Grålum
Klokka: 08.30
Ansvarlig: Oddbjørg Strømme

Troms:
Markering ved Universitetssykehuset Nord-Norge
Adresse: Sykehusvegen 38, 9019 Tromsø
Klokka: 11.00
Ansvarlig: Hilde Bernhardsen

Agder, Arendal:
Markering ved Sørlandet Sykehus i Arendal
Adressen: Sykehusveien 1, 4838 Arendal
Klokka: 12.00
Ansvarlig: Roy Gyberg

Erik Eikedalen
Erik Eikedalen
Eikedalen er organisasjonssekretær i Heismontørenes Fagforening.

Siste artikler

HMF-SKOLEN

Det er nå blåst nytt liv i studievirksomheten i foreninga vår, og HMFs grunnskole er allerede godt i gang.

Har du ny adresse?

For at post fra foreningen, slik som fagforeningsbladet Heismontøren, skal finne veien til din postkasse er vi avhengig av at du selv endrer din nye adresse.

STATUS TARIFFAVTALER PÅ MØRE

Én ny tariffavtale er i boks – en annen milelangt unna.

MINDRE INNLEIE ETTER LOVENDRING

En ny rapport fra De Facto som kartlegger situasjonen på byggeplasser i Oslo og Akershus etter at forbudet trådte i kraft, viser en nedgang i bruken av innleie hvor flere er blitt tilbudt faste ansettelser.
2,491FølgereLik
1,051FølgereFølg
38AbonnenterAbonnér
X