21. mai 2024

Heismontørene i USA: Lærlingordning og etterutdanning i IUEC

USA og Norge er mest sannsynlig de to eneste landene i verden som har eget fag for heismontøryrket. Som en del av HMFs studietur tok vi derfor en nærmere titt på hvordan bransjen i USA håndterer opplærling og etterutdanning.

Blant de rundt 25.000 medlemmene organisert i IUEC, finner vi mange lærlinger. Bare i Local 10 i Washington DC er det 1100 organiserte. Av disse er cirka 300 lærlinger. Til sammenligning er vi i hele Norge cirka 800 organiserte hvorav cirka 50 lærlinger (2016-2018 kullet).

Lærlingprogram – Apprentice program 

En instruktør i Washington. Når han ikke var instruktør jobbet han som heismontør. Foto: Tor Erik Lundberg

Til forskjell fra Norge har ikke amerikanerne noen offentlig yrkesskole. Når man er så heldig å få lærlingeplass i heis, begynner man fra “scratch”. Det er ikke krav til noen annen utdannelse enn bestått High School (ungdomsskole). Utvelgelsen av lærlinger skjer på bakgrunn av intervjuer. Komiteen som er ansvarlig for intervjuene er også den samme komiteen som står for oppfølging og til slutt godkjenning som fagarbeider. I denne komiteen sitter det to representanter fra arbeidsgiverne og to fra IUEC.  

Læretid på 8000 timer

En del av opplæringen besto av sveisekurs, da de amerikanske montørene sveiset mye. Foto: Tor Erik Lundberg

Læretiden er på cirka fire år, hvorav 8000 timer er praktisk læring i bedrift på dagtid og 576 timer teoriundervisning på kveldstid. De første seks månedene er en prøveperiode med åtte moduler man må igjennom. Seks moduler med lærebøker og to moduler med online-kurs. Dette blir fulgt opp av 25 eksamener underveis. Denne perioden av læretiden blir ansett som en prøvetid. Da kan man omtrent få sparken på dagen hvis man ikke henger med. Etter dette er det stort sett undervisning i klasserom en kveld i uka, med kontinuerlige eksamener for å forsikre at lærlingene henger med. Det er den samme komiteen som ansetter lærlingene som også følger opp. Kommer man gjennom dette programmet avsluttes læretiden med en teorieksamen på 163 spørsmål. Består man denne kan man kalle seg en heismontør. Hvis man stryker må en vente tolv måneder før man får lov til å gå opp til en ny eksamen. Denne eksamensformen var det nå diskusjoner rundt om man skulle gjøre om til en mer praktisk eksamen. Med andre ord var de ganske nysgjerrige på vår fagprøve. 

Etterutdanning – NEIEP 

Etterutdanningen av heismontører foregår også i de samme lokalene som lærlingene bruker. Ganske likt som kurssenteret vårt på utdanningssenteret (HBU). Forskjellen fra oss er at all etterutdanning skjer på kveldstid. For å tegne et bilde av forholdene er det i hele USA over 800 instruktører. Til sammenligning har vi på HBU per dags dato cirka ti instruktører. Budsjettet i NEIEP er på cirka 26 millioner dollar. I Norge har HBU et budsjett på litt over seks millioner kroner. 

De tilbyr i dag 39 kurs, inkludert sikkerhetskurs. HBU har i dag seks løpende kurs i tillegg til sikkerhetskurset (FSE). Antall deltakere ligger på rundt 55 %. Dette er litt lavere enn hos oss. Vi har på HBU rundt 60% deltakelse. Men ikke verst med tanke på at undervisningen skjer på kveldstid. De ble nesten stumme når de hørte hvordan det fungerte hos oss: Undervisning på dagtid, dekket hotell, dekket reise og dekket tapt arbeidsfortjeneste. 

Undervisningsmateriell

En hydrauliksimualtor. Foto: Tor Erik Lundberg

Når det kommer til undervisningsmateriellet er nok ikke det veldig ulikt det vi har på senteret vårt. De har noen modeller som er litt mer mobile enn det vi har. Dette skyldes at de kjører en del opplæring av instruktører på et konferansesenter. Hovedfokuset er hydraulikk.

De har de samme utfordringene som oss med tanke på tilgang på materiell fra de store multinasjonale selskapene. Dermed blir det brukt mye utstyr fra såkalte uavhengige leverandører. Men på et område ligger de et stykke foran oss. De har fått laget to virtuelle-program (VR). Et for rulletrapp og et for heis. Her har de lagt ned mye ressurser. De var dermed ikke noe særlig interessert i at vi skulle få tilgang til dette helt uten videre. Men det lille vi så og har sett av det, så utrolig bra ut. 

Det er godt og se at det er flere land som fortsatt tenker «et helt stykke arbeid» og er stolte av å være HEISMONTØRER! 


UTDANNING

Apprentice program Lærlingprogram.
Probation-time Seks første mnd. er prøvetid for lærlinger.
Alder De fleste lærlinger er mellom 20 og 30 år.
Lærlinglønn 50 % – 80 % av montørlønn.
Kursmateriell Lærlinger får PC til 1500 dollar.
Læretid 8000 timer.
Fagprøven Teoretisk prøve med 160 spørsmål.
Studiepoeng Heisutdanningen gir grunnlag for 52 studiepoeng.

ETTERUTDANNING

NEIEP National Elevator Industry Educational Program.
Budsjett 26 millioner dollar.
Bedriftene betaler 0,62 dollar per arbeidet time til NEIEP.
Instruktører 829 kursinstruktører.
Virtuelt dataprogram NEIEP brukte 8 år og $1M på utviklingen.

Bård Navrud
Bård Navrud
Navrud er styremedlem i HMF.

Siste artikler

DU KAN NÅ AVGI DIN STEMME

Den 8. mai ble det enighet i forhandlingene på heisoverenskomsten. Frem til 23. mai kan alle medlemmer si hva de mener om resultatet ved å avgi sin stemme.

ENIGHET I TARIFFOPPGJØRET

Etter tre dager med forhandlinger ble det onsdag kveld enighet med arbeidsgiverne i tarifforhandlingene på heisoverenskomsten.

TARIFFORHANDLINGENE DAG FOR DAG

Mandag 6. mai til onsdag 8. mai er satt av til tarifforhandlinger på Overenskomsten for heisfaget.

TARIFFORHANDLINGENE STARTER I DAG

Det var et forventningsfullt og optimistisk forhandlingsutvalg som i dag stilte til forhandlinger i Næringslivets Hus på Majorstua i Oslo.
2,501FølgereLik
1,063FølgereFølg
44AbonnenterAbonnér
X