20. april 2024
HjemEmneUsa

usa

UTDANNINGSPROGRAMMET NEIEP

USA og Norge er mest sannsynlig de to eneste landene i verden som har et eget fag for heismontøryrket, men til forskjell fra Norge har ikke amerikanerne noen offentlig yrkesskole.

Saksøkes etter arbeidsnedleggelse

Heismontørene, organisert i IUEC Local 5, la ned arbeidet den 25. og 26. august etter at en heismontør fikk sparken for angivelig å ha brutt sikkerhetsreglene. Nå går bedriften rettens vei for å få erstatning for økonomiske tap og tap av omdømme.

Fanget i heisene i World Trade Center 11. september 2001

Den 11. september 2001 omkom til sammen 2 606 personer i og utenfor World Trade Center, da to kaprede passasjerfly krasjet inn i bygningene i et terrorangrep. Det er blitt anslått at minst 200 personer døde i heisene.

Heismontør omkom i forbindelse med wireskift

Det er med stor sorg at den amerikanske fagforeningen IUEC meddeler at de har hatt et nytt dødsfall mandag den 29. juni.

Memorial day

For å minnes de mange omkomne i arbeidsulykker i USA og Canada vil den amerikanske fagforeningen avholde en nasjonal minnedag i dag 28. april.

Strengere opplæringskrav ved arbeid på heis i New York

Mellom 2010 og 2018 mistet 22 mennesker livet i heisulykker i New York. Nå har myndighetene i delstaten stilt krav om at alle som jobber med heis skal være godkjent i staten.

Dødsulykke i USA

Det er med sorg vi har mottatt meldingen om at våre heisbrødre i USA har mistet nok et medlem i en dødsulykke.

Fant feil på 2100 godkjente heiser i New York

De offentlige heiskontrollørene i New York fant mangler på 2100 heiser som kun dager eller uker tidligere hadde blitt godkjent uten feil og mangler av private kontrollører.

Det amerikanske lærlingprogrammet trues

Det amerikanske arbeidsdepartementet forslår å endre på læreplanen i en rekke bransjer. Dette går det nord-amerikanske heisforbundet IUEC sterkt imot.

Heismontørene i USA: Mange dødsulykker

Det var en gråtkvalt IUEC Safety Director, Mike Langer, som stod ovenfor The General Executive Board og fortalte om den siste tragiske ulykken til montøren Josh Bosch som nylig omkom etter en arbeidsulykke. Josh (38) etterlot seg kone og to døtre. Han er den andre som omkommer i løpet av årets to første måneder.

MEST BRUKTE EMNER

X