5. desember 2022

Spise-, skifte- og sanitærforhold

Odd Jacobsen
Odd Jacobsen
Jacobsen er redaksjonsmedlem i Heismontøren.
2,441FølgereLik
967FølgereFølg
25AbonnenterAbonnér

Vernetjenesten, tillitsvalgte og arbeidsledere får ofte spørsmål om hva som er godkjent standard for skifterom, spiserom og toaletter.

Vi må ta hensyn til hva slags miljø vi jobber i. Som oftest jobber vi hele dagen i en heissjakt uten dagslys og utsyn. Da har vi krav på å få spiserom/pauserom med dagslys og utsyn. Her tar vi for oss hva Arbeidsmiljøloven, forskrifter og Overenskomsten sier om dette.

§3-4 Garderobe

Arbeidsplasser skal normalt ha atskilte garderober for kvinner og menn. Hver arbeidstaker skal ha tilstrekkelig plass for opphenging av tøy og lignende. Dersom forholdene gjør det nødvendig skal det være atskilte skap for arbeidstøy og privat tøy. Garderobene skal gi arbeidstakerne mulighet til å låse tøyet sitt i arbeidstiden, og der det er nødvendig skal det i tillegg være låsbare avlukker for å sikre mot tap av verdisaker. Arbeidstakeren skal ha tilstrekkelig plass til å skifte. Garderobe skal ha speil og nødvendig sitteplasser for skifte av klær og skotøy. Garderobe skal ha tilfredsstillende ventilasjon.

§3-5 Spiserom

Kravet til størrelse innebærer at lokalene skal ha plass til det maksimale antallet arbeidstallet som skal spise der samtidig. Arealkravet skal sikre at hver arbeidstaker har minimum 1,2 kvadratmeter. Rommet skal uansett ikke være mindre enn seks kvadratmeter. Spiserommet bør gi mulighet for pause og avkopling. Som klar hovedregel bør rommet derfor være skjermet fra kunder, elever, pasienter og liknende. Arbeidstakerne må ha tilgang til spiserommet nær de har behov for det. Det betyr at kombinasjon av møterom og spiserom i utgangspunktet verken er hensiktsmessig eller akseptabelt.

Spiserom skal som hovedregel ha dagslys og utsyn

Dette er spesielt viktig dersom de øvrige arbeidslokalene ikke tilfredsstiller kravene til dagslys og utsyn.

§3-7 Krav til toaletter på arbeidsplassen

Virksomheter skal ha passende antall toaletter. Det bør være minst ett toalett per 15 kvinner og minst ett toalett per 20 menn når det finnes tilstrekkelig med urinaler. Det skal være atskilt toaletter for kvinner og menn. I tilknytning til toaletter skal det være håndvask. Både avstander og mulighet for å forlate arbeidsstedet uten vesentlig hinder må legges til grunn ved plassering av toaletter.

Toaletter bør ikke ha direkte forbindelse med arbeidsrom eller spiserom. Felles toaletter kan benyttes ved små virksomheter, her er det viktig å vurdere hensyn til arbeidstakeres integritet og verdighet.

Overenskomsten

Ved inntil 6 personer skal det rigges med en brakkeenhet (standardenhet på cirka 7,4×2,6 M). Denne enheten skal inneholde adskilt spiserom med tekjøkken, kjøleskap, oppvaskkum, minimum en kvadratmeter spiseplass per person. Dessuten skal enheten inneholde WC med vask og dusj, to tappesteder, låsbart skap til gangtøy samt åpen plass til lomp, til sammen cirka 50 cm per person. Ved mannskapsstyrker under seks personer kan mindre enheter benyttes. Ved slike enheter sløyfes dusjen når standarden for øvrig opprettholdes. Videre står det beskrevet hvordan forholdene skal være ved inntil 12, 16 eller 40 personer.

Hva gjør vi når forholdene er dårligere enn beskrevet i lov og overenskomsten?

Enkelte entreprenører leverer dårligere standard enn påkrevet, og henger seg opp i ord som «bør».

Noen lyver til og med om at Arbeidstilsynet har ført tilsyn med anlegget og har godkjent forholdene.

Her må det alltid kreves saksnummeret fra Arbeidstilsynet, og de må da kontaktes for å verifisere riktighet i påstander fra entreprenøren. Hvis dere ser at entreprenøren leverer dårligere standard enn beskrevet ovenfor, ring umiddelbart nærmeste arbeidsleder og verneombud, som da må befare anlegget.

Siste artikler

MENS VI VENTER PÅ NESTE HEISCUP

Med kaldere og mørkere tider, er det godt å mimre tilbake til årets store sportslige og sosiale begivenhet.

FORBUD MOT LYSRØR

I løpet av neste år blir det et forbud mot flere typer lysrør og sparepærer da disse inneholder svært skadelig kvikksølv. Det er en ustrakt bruk av lysrør i eldre heiser og i heissjakter.

Ukeskurs ved Heisbransjens Utdanningssenter 2023

Nå er det mulig å melde seg på ukeskurs på HBU for 2023.

ELEVADOR DE SANTA JUSTA

Lisboa er en svært kupert by. Ingen av høydene er veldig høye, men det er bratte sider opp og ned, og stort sett så finner du bebyggelse over alt. Dette førte også til at byen har diverse transportløsninger man finner få steder.
X