15. juli 2024
HjemEmneByggeplass

byggeplass

BENYTT DEG AV BRAKKA!

KVARTS, eller støvproblematikken som vi også kaller den. Der er vi som heismontører langt fremme. Nåtidens asbest kalles den også, allikevel er det nesten bare vi som arbeidsgruppe som er klar over denne faren.

Støvsugeren – et verneutstyr

Når vi er på en byggeplass, må det benyttes verneutstyr for å beskytte de mest åpenbare sårbare delene av kroppen. Men for å beskytte oss selv mot innånding av helsefarlig støv må vi også velge riktig klassifisering på støvsugeren.

Ny smittevernforskrift på byggeplassene

Etter flere smitteutbrudd på byggeplasser i Oslo, strammes det nå inn med en ny forskrift for smittevern. Overtredelse vil kunne gi fengselsstraff på inntil seks måneder.

Nye brakkekrav i overenskomsten

Det var på høy tid å få oppdatert kravene til spise- og hvilerom i overenskomsten slik at de ble i henhold til forskriften. Noe er også blitt bedre. Vi tar her for oss det som nå er kommet på plass, slik som krav til separate dame og herregarderober, krav til renhold, ventilasjon og krav om utsyn med dagslys.

Korona-tiltak på byggeplassene

Mens skoler, barnehager, kultur- og sportsarrangementer stenger over hele landet, er det fortsatt aktivitet på byggeplassene. En arbeidsplass hvor det kan jobbe flere hundre håndverkere samtidig. Med andre ord et sted hvor smitte kan spre seg fort.

Fair Play Bygg Oslo

I invitasjonen til å opprette Fair Play Bygg – Oslo og omegn stod det: «Vi skal gjenreise en seriøs byggenæring med like konkurransevilkår og anstendige arbeidsforhold. Det handler om respekt». Vi tok kontakt med prosjektleder Lars Mamen for å høyre korleis det gjekk.

Spise-, skifte- og sanitærforhold

Vi må ta hensyn til hva slags miljø vi jobber i. Som oftest jobber...

Heismontørene i USA: Mange dødsulykker

Det var en gråtkvalt IUEC Safety Director, Mike Langer, som stod ovenfor The General Executive Board og fortalte om den siste tragiske ulykken til montøren Josh Bosch som nylig omkom etter en arbeidsulykke. Josh (38) etterlot seg kone og to døtre. Han er den andre som omkommer i løpet av årets to første måneder.

MEST BRUKTE EMNER

X