30. november 2023

Årets lærlinger ved Opphei

Den siste uka i august hadde årets lærlinger sin første kursuke ved Opplæringskontoret for heisfaget (Opphei). Årets kull ved senteret utgjør en klasse på åtte elever.

Etter store lærlingkull på Thyssen og Kone de siste årene, er det i år Schindler som topper statistikken med fem nye lærlinger. I tillegg har Schindler ansatt en elektriker på styrt opplæring som skal delta sammen med lærlingene på Opphei. Kone har i år ansatt to nye lærlinger. Totalt er det per dags dato 46 lærlinger som er tilknyttet Opphei. To lærlinger fra de tre kullene har av ulike grunner avbrutt læretiden.

Behov for flere lærlinger

Et søk i foreningas medlemsregister viser at det er 85 yrkesaktive medlemmer som er 60 år eller eldre, og som vil kunne gå av med AFP i løpet av de neste to årene. Dette viser at det er et stort behov for å ansette flere lærlinger i tiden fremover. Det handler om samfunnsansvar, bevaring av Opphei, videreføring av faget og å unngå innleie i fremtiden.

Introuke på Opphei

Foto: Tor-Erik Lundberg

I løpet av introuka fikk lærlingene blant annet en intro i heisfaget, FSE-kurs, «en dag i egen bedrift» og informasjon fra Heismontørenes Fagforening. Samtlige av de åtte har meldt seg inn i foreningen.

Lærlingsamling

Helgen den 15. til 17. november arrangerer Heismontørenes Fagforening lærlingsamling for samtlige lærlinger. På samlingen som i år legges til Stavanger, vil de få en innføring i historie, avtaleverk og faget forøvrig. I tillegg til mye moro og sosialt, så er dette en mulighet til å knytte vennskap med lærlinger på tvers av bedrifter og landsdeler. Lærlingtillitsvalgt Even Thorstad står sammen med Marcus Gjedde og Lars-Erik Mørch for gjennomføringen.

Tabellen viser kun lærlinger som er tilknyttet Opplæringskontoret for heisfaget (Opphei). Schindler Stahl fusjonerte med Schindler i 2017 og Euroheis fusjonerte med Schindler i 2019.
Tor-Erik Lundberg
Tor-Erik Lundberg
Lundberg er redaktør i fagbladet Heismontøren.

Siste artikler

HMF-SKOLEN

Det er nå blåst nytt liv i studievirksomheten i foreninga vår, og HMFs grunnskole er allerede godt i gang.

Har du ny adresse?

For at post fra foreningen, slik som fagforeningsbladet Heismontøren, skal finne veien til din postkasse er vi avhengig av at du selv endrer din nye adresse.

STATUS TARIFFAVTALER PÅ MØRE

Én ny tariffavtale er i boks – en annen milelangt unna.

MINDRE INNLEIE ETTER LOVENDRING

En ny rapport fra De Facto som kartlegger situasjonen på byggeplasser i Oslo og Akershus etter at forbudet trådte i kraft, viser en nedgang i bruken av innleie hvor flere er blitt tilbudt faste ansettelser.
2,491FølgereLik
1,051FølgereFølg
38AbonnenterAbonnér
X