2. juni 2023

#fflm2019: Ja til utredning av EØS!

Vi var tilstede da redaksjonskomiteens innstilling ble vedtatt med 300 mot 218 stemmer på Fellesforbundets landsmøte.

Det betyr at forslaget om å igangsette utredning med sikte på å si opp EØS-avtalen ikke nådde fram. Men redaksjonskomiteens innstilling er mer radikal enn man kan få inntrykk av i andre medier. Innstillingen fremhever at EØS-avtalen har skapt problemer i det norske arbeidsmarkedet, og etterlyser mer kunnskap om blant annet norske myndigheters evne og mulighet til å påvirke utformingen av EUs regelverk. På bakgrunn av dette ønsker derfor Fellesforbundet nå at det gjennomføres en offentlig utredning, som også peker på hvilke alternativer vi har til dagens avtale.

«Dette viser at det er større motstand i Fellesforbundet enn mange har trodd. Fellesforbundet går her, med rette, direkte i mot det Jonas Gahr Støre anbefalte, nemlig utredning innenfor EØS, og innstiller heller på å utrede faktiske alternativer,» forklarer en oppstemt Markus Hansen, leder i Heismontørenes Fagforening.

Steinar Krogstad, nestleder i Fellesforbundet. Foto: Tor Erik Lundberg

«Jeg er glad for at et flertall i dag velger å gå for et forslag der vi støtter opp om, men samtidig ønsker å utrede EØS-samarbeidet,» sier forbundsleder Jørn Eggum på Fellesforbundets egne nettsider. Også Joachim Espe, leder i Rørleggernes fagforening, som var med på å utforme mindretallets innstilling, er mer eller mindre fornøyd: «Jørn Eggum tar feil når han forsøker å oppsummere Fellesforbundets landsmøtevedtak om EØS, dit hen at vi er et forbund på ja-siden,» skriver Espe på sin egen Facebook-side, og fortsetter: «Forslaget som fikk 218 stemmer (mindretallets innstilling red.anm) på landsmøtet i dag, var en konkret plan for hvordan vi kan starte arbeidet for en annen handelsavtale med EU, som sikrer markedsadgang, men uten overnasjonal styring og inngripen i arbeidslivet vårt. EØS-debatten har tatt et skritt videre fra demonstrasjonsforslag, til å levere konkrete, gjennomførbare forslag på alternativer til dagens EØS-avtale. Jeg ser fram til den videre debatten!».

«Spørsmålet om ja eller nei til fortsatt støtte til EØS-avtalen er langt i fra avgjort. Det var mange nei-folk som stemte på flertallets innstilling, og det kan bare bety at Fellesforbundets støtte til EØS-avtalen henger i en tynn tråd etter en eller flere utredninger. Resultatet får vi på Fellesforbundets neste landsmøte om fire år,» avslutter Markus Hansen.

Den vedtatte innstillingen, samt mindretallets innstilling kan du lese i sin helhet her.

Erik Eikedalen
Erik Eikedalen
Eikedalen er organisasjonssekretær i Heismontørenes Fagforening.

Siste artikler

OMKOM I PATERNOSTERHEIS

Før 2002 ble det anslått at det i Tyskland døde en person per år i en Paternosterheis. Nå har denne heistypen krevd enda et liv.

HMF VISER SIN STØTTE TIL AVSKJEDIGET TILLITSVALGT HOS IKEA

Mandag den 15. mai deltok foreningen på en støttemarkering utenfor Oslo tinghus hvor rettsaken mot arbeidsgiveren skulle foregå.

OSLO TAR FLERE GREP MOT SOSIAL DUMPING

Oslo kommune vil nå skjerpe kravene til sine leverandører for å bekjempe arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.

VIL FLAGGE UT VINTAPPING TIL DANMARK

Den 10. mai deltok foreningen på en markering til støtte for Vin- og Brennevinarbeidernes fellesklubb på Gjelleråsen rett utenfor Oslo.
2,473FølgereLik
996FølgereFølg
35AbonnenterAbonnér
X