22. juni 2024

Alenejobbing

Fra jeg startet i heisbransjen i 1999 har det skjedd en tydelig endring i hvordan vi jobber – særlig på nyanlegg og modernisering. Men det har også blitt mer utbredt på service. Det jeg sikter til er alenejobbing, også populært kalt «single man». Hvorfor har det blitt sånn? Og hvorfor er det et problem? Jeg skal prøve å belyse noe av det her.

En av hovedgrunnene til at det har blitt mer alenejobbing, er den åpenbare økningen i arbeidsmengde – det bygges som aldri før og det har vært svært få lavkonjunkturer som har påvirket oss i denne perioden. Heis skal omtrent alle bygg i dag ha, og når det bygges mindre har vi et stort marked som skal vedlikeholdes og moderniseres. Men når det bygges så mye som i dag så må man selvfølgelig ha arbeidskraft tilgjengelig. Vi er for få heismontører i dette landet, og bedriftene selger heiser uten å ta hensyn til bemanningen de har til rådighet. Det er klart at det er mye penger i dette; når man splitter opp montasjelagene, så kan man selge mange flere heiser. Og hvem sitter igjen med gevinsten?

Fagforeninga, klubbene og bedriftene må sørge for at intensjonsavtalen vi har blir fulgt når det gjelder rekrutteringa til faget. Vi tar ikke inn nok lærlinger og fyller ikke opp klassene på OPPHEI. De store heisbedriftene må ta sin del av ansvaret.

Det har blitt enklere å montere de nye heistypene. Materialet har blitt mindre og lettere. Montasjetiden har gått kraftig ned og hjelpemidlene har blitt flere. Behovet for å være to har blitt mindre per montasje, men hva skjer over tid? Uten hjelp til løft og krevende arbeidssituasjoner sliter man seg til slutt ut. Vi må jo ha et mål om at vi faktisk skal klare å utøve vårt yrke til pensjonsalder. Det anser jeg som vanskelig med all den alenejobbinga som forgår i dag. Det vil også påvirke oss psykososialt, og hoppe inn i sjakta vel vitende om at man ikke får sett dagslys, eller får sosialisert seg i løpet av dagen – dag ut og dag inn. Jeg tror ikke det forlenger våre karrierer. Ikke skaper det samholdet som vi er avhengig av som klubb og forening heller. Vi må rett og slett ha noen å diskutere med i løpet av arbeidsdagen, uansett hva det måtte være. Etter gode faglige diskusjoner med kolleger, kommer gjerne også de gode ideene om hvordan løse arbeidsoppgavene på best mulig måte. Også skader det ikke med litt politikk på brakka i tillegg!

There`s no I in TEAM!

Det er tøft å stå imot presset alene, mot bedriften, arbeidsledere og entreprenører. Vi klarer ikke å kreve et godt og trygt arbeidsmiljø når man står helt alene. Det ser vi tydelig ute på anleggene i dag, og trykket på vernetjenesten blir for stort til å hanskes med alene.

Det største problemet slik jeg ser det er sikkerheten. Det er fullt mulig å jobbe sikkert alene, men konsekvensene er store ved hver minste feil. Er du sikker på at noen hører deg rope fra sjakta? Hvor lang tid tar det før noen savner deg? Tiden er dyrebar når det gjelder ulykker. Klarer vi å finne de sikreste arbeidsmetodene når vi jobber alene? Eller hadde det vært fint med noen å sparre med? Jobbene som en heismontør utfører går i store deler ut på problemløsning, også på det sikkerhetsmessige. Man må alltid planlegge godt og ha gode rutiner. Da er det godt å være to!

Treningen på å jobbe sikkert er svært varierende fra bedrift til bedrift. Man hører ofte om nullvisjoner og at sikkerheten står i høysetet, men i praksis er vi som regel overlatt til å ta de riktige avgjørelsene selv der ute på arbeidsplassen.

De potensielle farene i vårt yrke er store, og jeg mener at vi må løfte fram diskusjonen om alenejobbinga. Vi må se på hva det gjør med faget vårt, og om vi vil fortsette med det. Først og fremst for å bevare ett trygt og interessant yrke i fremtiden. Det blir viktig for rekruteringa, og det å ha mulighet til å bli gammel i dette faget.

Edmund Berget
Edmund Berget
Berget er redaksjonsmedarbeider i fagbladet Heismontøren og på heis.no.

Siste artikler

TARIFFOPPGJØRET – LO-LEDELSEN FORNEKTER SEG IKKE

En fagbevegelse uten streikerett - eller som ikke våger å ta rettigheten i egne hender dersom den formelt er fraværende, er ingen ordentlig fagbevegelse.

KARTLEGGER EKSPONERINGEN AV BYGGSTØV VED RENOVERING AV BYGG

Det er ikke kun på nye byggeprosjekter hvor bygningsarbeidere kan bli eksponert for byggstøv. I et pågående forskningsprosjekt skal Statens arbeidsmiljøinstitutt karakterisere støvet som dannes gjennom renovering av eksiterende bygg.

VIL BEDRE SIKKERHETEN PÅ ELDRE HEISER I SPANIA MED EN NY LOVGIVNING

Spanske myndigheter innfører en ny lovgivning hvor hensikten er å skjerpe sikkerheten på landets heiser. Det anslås at ca. 40 prosent av landets heiser må oppgraderes for å tilfredsstille det nye lovverket som trer i kraft 1. juli i år.

NYE HØYHUS I OSLOSENTRUM

I den nye høyhusstrategien for Oslo kommune som ble vedtatt i fjor høst, ble det åpnet opp for høyhus på mellom 42 til 125 meter i områdene rundt Oslo S.
2,500FølgereLik
1,061FølgereFølg
44AbonnenterAbonnér
X