26. mai 2024

Hovedtillitsvalgt på Schindler

Alexander Udnes Jordnes har vært hovedtillitsvalgt i Schindler Norge siden 2015, og har arbeidet hele sin heiskarriere i samme bedrift. Alexander er i tillegg nestleder i Heismontørenes Fagforening, og har med andre ord nok å henge fingra i. Han fikk likevel skvisa inn litt tid til en prat med oss.

Hva oppfatter du som klubbens betydning?

Klubbens betydning mener jeg er å være motvekten til bedriften og dens ledere. For arbeidsgivere og arbeidstakere har store interesseforskjeller. Misforstå meg rett, arbeidstakerne har også en interesse av at en bedrift går bra, på samme måte som arbeidsgiverne, men midlene som skal til for å få en bedrift til å gå bra er det store motsetninger på.

En av klubbens viktigste oppgaver – mener jeg – er å sørge for at arbeidstakerne får en så stor lønnsandel som mulig. Det vil si at av den totale omsetningen til bedriften skal kostnaden det er å ha arbeidstakere være en betydelig andel. Om ikke klubben gjør jobben sin her, vil det bety at færre personer (les: eiere og ledere) vil stikke av med en større del av kaka, mens de mange vil få en enda mindre del av kaka.

I tillegg til dette er det selvsagt viktig å ha en klubb som fokuserer på velferdsordninger, en arbeidstid til å leve med, at bedriften baserer seg på faste ansettelser og ikke minst ordentlig behandling av arbeidsfolk!

Hvor ofte møtes klubbstyret, og hvordan holder dere kontakten mellom møtene?

Hovedstyret har fysiske møter cirka åtte ganger i året – hovedstyret består av styremedlemmer fra hele landet.  I tillegg til dette har vi hyppige telefonmøter. Telefonmøter har vi også hyppig med alle landets tillitsvalgte i Schindler.

Hva tar dere opp på klubbmøter?

Klubbmøtene er der hovedstyret og tillitsvalgte får bekreftet hva klubben mener, i alle saker. Dermed vil tillitsvalgte vite hva og hvordan de skal arbeide med forskjellige saker. Det jeg prøver å si er at det er medlemmene som bestemmer, og det er medlemmene som skal bestemme linje og holdninger. Vi tillitsvalgte skal være medlemmenes stemme, ikke vår egen!

Har dere noen avtale med bedriften om muligheten til å gjennomføre årsmøte i klubben, enten ved økonomisk støtte, eller ved at det er arbeidsfri når årsmøtet holdes?

Ja, en avtale om økonomisk godtgjørelse og fri.

En tillitsvalgt har både i oppgave å representere opp mot bedriften, og å bygge samholdet i klubben. Etter hovedavtalen har du rett til nødvendig tid til møter med bedrifter og forberedelser til disse. Dersom dette utføres på fritiden skal det betales vanlig timelønn. Hvordan fungerer dette for deg?

Dette fungerer veldig bra. Vi har meget gode ordninger på dette i Schindler. Men jeg mener samtidig at en tillitsvalgt må basere seg på å være så engasjert at en kan jobbe etter arbeidstid, ubetalt. Realiteten er at etter klokka tre får de fleste tillitsvalgte ikke betalt, Så sant du ikke må reise for å ha et møte med bedriftsledelsen.

Har det vært tvister om betaling for timer til tillitsvalgtsarbeid, eller om arbeidsfri for å utøve vervet?

Nei

Hovedavtalen har regler for hvor mange tillitsvalgte som har rett til å representere og rett til lønn for nødvendig tid til vervet. Har dere det antallet som følger av hovedavtalen, eller har dere anledning til sjøl å bestemme hvor mange som skal være tillitsvalgte.

Vi har avtalt en sum som vi tillitsvalgte skal disponere gjennom et år. Bortsett fra det er det opp til klubben hvordan vi organiserer vår klubb.

Men hvor mange i klubbstyret/klubbstyrene har rett til å forhandle med bedriftsledelsen/lokale ledere? Er det samme antall som hovedavtalen gir, eller har dere ikke avklart hvem som er tillitsvalgte etter hovedavtalen, og hvem som «bare» har verv i klubben?

Hovedtillitsvalgt har ansvar for sentrale forhandlinger og møter, mens da lokale tillitsvalgte har ansvar for lokale møter og eventuelle forhandlinger. Vi lar ikke hovedavtalen bestemme hvor mange vi skal være i møter med bedriften. Det bestemmer vi tillitsvalgte ved bruk av fornuft. Jeg oversender en liste over hovedstyret til HR. De lokale klubbstyrene oversender en liste til avdelingsleder. 

Det er hele tiden opp til hovedstyret hvor mange vi ønsker å stille i de forskjellige møtene og forhandlingene. Selvfølgelig sender vi aldri fler enn det som vi syns er fornuftig.

Har du som tillitsvalgt noen gang blitt anklaget for å delta eller organisere ulovlig konflikt?

Ja, det kan skje.

Bjørn Tore Egeberg
Bjørn Tore Egeberg
Egeberg er organisasjonssekretær i Heismontørenes Fagforening.

Siste artikler

Arbeidstilsynet skal kontrollere arbeid med helsefarlig steinstøv

Arbeidstilsynet vil i sommer utføre tilsyn i utsatte bransjer, hovedsakelig i bygg og anlegg, for å kontrollere om det forekommer at arbeidere blir eksponert for kvarts. Vi vet at arbeidstakere daglig blir utsatt for kvartsholdig steinstøv, som kan forårsake lungekreft, allergi og KOLS.

RESULTATET FRA URAVSTEMNINGEN ER KLART

Da uravstemningen i tariffoppgjøret på heisoverenskomsten ble avsluttet torsdag den 23. mai var det klart at et stort flertall av medlemmene godkjenner det fremforhandlede forslaget.

DU KAN NÅ AVGI DIN STEMME

Den 8. mai ble det enighet i forhandlingene på heisoverenskomsten. Frem til 23. mai kan alle medlemmer si hva de mener om resultatet ved å avgi sin stemme.

ENIGHET I TARIFFOPPGJØRET

Etter tre dager med forhandlinger ble det onsdag kveld enighet med arbeidsgiverne i tarifforhandlingene på heisoverenskomsten.
2,501FølgereLik
1,063FølgereFølg
44AbonnenterAbonnér
X