15. juni 2024
HjemEmneTillitsvalgtåret

tillitsvalgtåret

Hovedtillitsvalgt på Schindler

Alexander Udnes Jordnes har vært hovedtillitsvalgt i Schindler Norge siden 2015, og har arbeidet hele sin heiskarriere i samme bedrift. Alexander er i tillegg nestleder i Heismontørenes Fagforening, og har med andre ord nok å henge fingra i. Han fikk likevel skvisa inn litt tid til en prat med oss.

#tillitsvalgtåret: Hestenes Herre

Fra tømmerfløterne slo seg sammen mot storbonden, i troen på å ikke underby hverandre i kampen for salt i maten, har tillitsvalgte kvinner og menn hatt en viktig rolle i det norske arbeidslivet – noen til å forhandle frem og ivareta arbeidstakernes rettigheter.

Tillitsvalgtåret 2019

Etter et forslag fra EL og IT Forbundet vedtok LO-kongressen at 2019 skulle være tillitsvalgtåret. Med dette håpet de på å styrke de tillitsvalgtes vilkår for å utføre vervet, anerkjennelse og synliggjøre betydningen av funksjonen.

MEST BRUKTE EMNER

X