30. november 2022

Lønn ved permitteringer

2,440FølgereLik
967FølgereFølg
25AbonnenterAbonnér

I forbindelse med koronautbruddet er det blitt midlertidig endringer i regelverket for lønn under permitteringer. Flere klubber har allerede vært i drøftelse med bedriften om permitteringer. Enkelte bedrifter har allerede iverksatt permittering. Målsetningen er selvfølgelig å holde alle i jobb så lenge som mulig.

Et samlet storting støtter det nye forslaget om endringene i permitteringsreglene som ble lagt frem mandag den 16. mars.

Regjeringens første forslag, som ble nedstemt, innebar at en bare fikk full lønn i to dager før en gikk ned på det som er standard dagpengesats på 62,4 prosent.

Det vedtatte forslaget øker antall dager fra to til 20 dager. Alle permitterte får 80 prosent av vanlig lønn opp til 300.000 kroner (3G). Over det får man vanlig dagpengesats opp til taket på 600.000 kroner (6G).

For å få dagpenger må man registrere seg som arbeidssøker på NAV. I tillegg vil medlemmer av Heismontørenes Fagforening kunne få permitteringsstøtte fra foreningen på visse betingelser. Ta kontakt med din tillitsvalgt for mer informasjon. Permitterte medlemmer gis fritak fra kontingent og kollektive forsikringer for de første åtte ukene.

Det må påregnes at det legges ned mye arbeid i bedriften fra klubbens tillitsvalgte til den enkelte montør i den periode vi nå går inn. Alle må bidra til å skaffe mest mulig arbeid i størst mulig grad. Hvor mange jobber er det ikke som ligger og venter i diverse HK-jobber? Nå er det mulig å få heisene ”feilfrie” ved å gjøre de jobbene man har utsatt og utsatt.

Godstrafikk inn til Norge er fremdeles ikke stengt så heisdeler skal være mulig å få tak i. Noen byggeplasser har stengt, men det er jo rart at heismontøren skal bli vist bort av den grunn når han som regel jobber uten å være avhengige av andre på bygget. Her må det være mulig å bli gitt dispensasjoner for å kunne jobbe med heisen uten å forårsake smittefare. Gitt at heisen er levert til bygget selvfølgelig, og at det legges til rette for at man kan jobbe to og to av sikkerhetsmessige grunner.

Det legges opp til at lærlinger fortsetter i arbeid. I krisepakka fra myndighetene heter det at lærlinger som mister lærlingplassen på grunn av virusutbruddet, skal sikres en inntekt på samme nivå som lærlinglønnen.

Drøftelser og rullerende permitteringer

Ved permittering skal det tas opp forhandlinger etter bestemmelsene i Hovedavtalen i forkant.

Ifølge Overenskomsten for heisfaget skal det legges opp til rullerende permitteringer.

Utdrag fra overenskomsten: «ved manglende beskjeftigelse i den enkelte bedrift er partene enige om at rullerende permittering benyttes dersom det er praktisk mulig og ikke er vesentlig dyrere enn andre permitteringsordninger».

Varslingsplikt

Normalen er at det skal være 14 dagers frist ved permitteringer. Det er bare helt unntaksvis at det kan bli aktuelt med en 2 dagers frist.

LO-advokaten bruker frisørsalongene som fikk pålegg fra myndighetene om å stenge med umiddelbar virkning som eksempel. Vi må ikke uten videre godta at situasjonen med Koronaviruset i seg selv tilsier en 2-dagers frist. Nødvendigheten av en kortere frist må begrunnes og det skal altså mye til. Det er enighet mellom NHO og LO om at 14-dagers fristen gjelder også i denne tiden.

En plutselig stenging av flere byggeplasser samtidig vil kunne falle inn under samme forholdet som frisørsalongen. Men nå er det ikke slik at koronaviruset ble oppdaget i går, så det må kunne forventes at bedriften må kunne planlegge. Det vil derfor kun være grunnlag for dette i helt særskilte tilfeller.

Feriepenger på dagpenger

Tidligere var det slik at personer som hadde mottatt dagpenger i mer enn åtte uker i løpet av et kalenderår hadde rett til ferietillegg. Tillegget tilsvarte om lag 9,5 prosent av brutto utbetalte dagpenger i løpet av foregående kalenderår.

I 2016 vedtok den blå-blå regjeringen at ferietillegget på dagpenger ble fjernet. Kun personer som har mottatt dagpenger i mer enn 52 uker fikk fra 1. januar 2016 mulighet til å ta ut ferie i inntil fire uker med rett til dagpenger. Disse fire ukene kan tas ut samlet eller som enkeltdager. Ifølge NAV kan ferien kan også tas i utlandet.

Den samme regjeringen økte samtidig karantenetiden for de som selv har sluttet eller sagt opp jobben uten rimelig grunn. Det gjelder også hvis man har blitt avskjediget eller oppsagt på grunn av forhold som man selv er skyld i. Denne ventetiden ble vedtatt økt fra 8 til 12 uker med virkning fra 1. januar 2016. For personer som fikk karantene flere ganger i løpet av 12 måneder, ble ventetiden økt fra 18 til 26 uker.

Les også:

Fellesforbundet-tillitsvalgte frykter selskaper vil bruke permitteringer til å kvitte seg med ansatte

Arbeidsgiverne vil ha mer overtid og mindre hviletid under korona-krisa


Siste artikler

FORBUD MOT LYSRØR

I løpet av neste år blir det et forbud mot flere typer lysrør og sparepærer da disse inneholder svært skadelig kvikksølv. Det er en ustrakt bruk av lysrør i eldre heiser og i heissjakter.

Ukeskurs ved Heisbransjens Utdanningssenter 2023

Nå er det mulig å melde seg på ukeskurs på HBU for 2023.

ELEVADOR DE SANTA JUSTA

Lisboa er en svært kupert by. Ingen av høydene er veldig høye, men det er bratte sider opp og ned, og stort sett så finner du bebyggelse over alt. Dette førte også til at byen har diverse transportløsninger man finner få steder.

FANT ELENDIGE BOFORHOLD

Flere enn 11 000 gjestearbeidere jobber i Stockholm, og dette er utenom de som har en fast jobb i Sverige. Men hvor bor alle?
X