13. juli 2024
HjemEmneKoronavirus

koronavirus

A-krim har hatt færre aksjoner under pandemien

På grunn av koronapandemien har omfanget av kontroller og aksjoner mot arbeidslivskriminalitet i 2020 blitt redusert sammenliknet med tidligere år.

Er det dette skattepenga mine går til?

Koronapandemien kom brått og uventet. Plutselig var Norge et helt annet land, og plutselig hadde vi like mange arbeidsledige som under depresjonen på 30-tallet. Antall døde av koronaviruset har heldigvis holdt seg lavt i Norge, men regjeringens manglende beredskapsplan mot en eventuell pandemi, og deres prioriteringer av økonomiske krisepakker er svært kritikkverdig. Erna Solberg og gjengen mener åpenbart det er viktigere å redde Louis Vuitton-butikker, enn å gi permitterte arbeidere feriepenger. Likevel fosser Høyre frem på meningsmålingene. Hvorfor det?

Heiscup 2020 i Malaga avlyses

Styret i Heismontørens Fagforening har dessverre måttet vedta at årets heiscup i Malaga avlyses grunnet Koronapandemien.

Smittevern i sjakta

Heismontørenes Fagforening er sitt samfunnsansvar bevisst og ønsker å bidra til å redusere smitten av covid-19 ved å sette ned noen minimumskrav for å forebygge smitte.

Pågrepet for å ha spyttet på heistablå

Mens vi andre gjør hva vi kan for å unngå spredning av koronaviruset, så kan det virke som at andre går aktivt inne for det motsatte.

Tysk heisfabrikk stanset av pandemi

Flere arbeidsplasser er blitt stengt som følge av pandemien. Nå meldes det også om at verdens fjerde største heisprodusent har måttet stenge en av sine fabrikker.

Korona: Informasjon fra HMF (oppdatert 19. mars)

HMF tar viruset på største alvor og har allerede innført tiltak.

Koronainformasjon til lærlinger

Lærlinger har en lovbestemt rett til å fullføre sin utdanning til tross for at bedriften og samfunnet er rammet av koronautbruddet.

Lønn ved permitteringer

I forbindelse med koronautbruddet er det blitt midlertidig endringer i regelverket for lønn under permitteringer. Flere klubber har allerede vært i drøftelse med bedriften om permitteringer. Enkelte bedrifter har allerede iverksatt permittering. Målsetningen er selvfølgelig å holde alle i jobb så lenge som mulig.

Tariffoppgjøret utsettes til høsten

Fellesforbundet og Norsk Industri har besluttet å utsette årets tariffoppgjør for frontfagene. Årsaken er de alvorlige konsekvensene spredningen av koronaviruset har på det norske samfunnet.

MEST BRUKTE EMNER

X