15. juni 2024

Korona: Informasjon fra HMF (oppdatert 19. mars)

HMF tar viruset på største alvor og har allerede innført tiltak.

Les mer på helsenorge.no for hva som gjelder akkurat nå.

Nyttige lenker for mer informasjon:
Folkehelseinstituttet
NAV
Regjeringen
Utdanningsdirektoratet
Se også din hjemkommunes hjemmesider for lokal informasjon

Mange lurer på hvordan man skal forholde seg til smitte og hva man gjør nå som skolene og barnehagene holder stengt. Vi har allerede tilfeller hvor heismontører har fått bekreftet koronasmitte. Vi tar viruset på største alvor og har allerede innført tiltak. Her har vi oppsummert en del av det man lurer på og tiltak man kan gjøre. Rådene er hentet fra Folkehelseinstituttet sine anbefalinger, arbeidstakerorganisasjoner, samt våre egne råd. Vi vurderer møter og samlinger fortløpende. Kontakt din klubbleder ved spørsmål vedrørende din arbeidsplass!

 • HMF anbefaler at alle fysiske møter og samlinger utsettes/avlyses inntil videre.
 • Alle kurs på Heisbransjens Utdanningssenter er utsatt inntil videre.
 • Du finner informasjon og konkrete råd om koronaviruset på disse sidene og helsenorge.no. Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55 015 som har åpent hverdager 08-18 og helger 10-16.
 • Dersom du tror du er smittet, ring fastlegen din.
 • Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring legevakten på 116117.

Hva gjør man om man mottar permitteringsvarsel fra heisfirmaet?

Ta kontakt med klubben din og tillitsvalgte. Alle organiserte i HMF har støtteordninger som sikrer økonomisk støtte (husk regler for avspasering og overtid). Vi har også avtale med arbeidsgiverne om rullerende permitteringer.

Er du uorganisert og blir permittert, får du utbetalt maksimalt 28.760kr i dagpenger før skatt per måned.

Permittering er et ensidig påbud fra arbeidsgiver om en midlertidig stans av arbeidet. Permittering medfører en midlertidig stans av arbeidsgivers plikt til å betale lønn. Så fort behovet for permitteringen har opphørt, har du plikt til å møte på jobb igjen og arbeidsgiver skal betale deg lønn.

For at arbeidsgiver skal ha grunnlag til å permittere de ansatte må det foreligge en saklig permitteringsgrunn, av midlertidig art. Dette kan være ordremangel, produksjonsmessige problemer, praktiske arbeidshindringer eller lignende som fører til at driften helt eller delvis stanser.

Dersom følgene av smittespredningen har ført til alvorlig svikt i ordretilgangen, og det ikke er andre måter å sysselsette arbeidstakerne, vil arbeidsgiver ha saklig grunn til å permittere.

NAV skriver følgende om rett til lønn/dagpenger;
«Arbeidstakere som blir permittert som en konsekvens av koronaviruset kan ha rett til dagpenger fra NAV dersom vilkårene for dagpenger ved permittering  for øvrig er oppfylt».

https://www.nav.no/no/bedrift/innhold-til-bedrift-forside/nyheter/permitteringer-som-folge-av-koronaviruset

Hva gjør man nå som barna blir tatt ut av barnehagen og skolen?

Dersom du må passe ditt eget barn som følge av stengt skole/barnehage, har du rett på omsorgspenger (sykt-barn-dag). Vanligvis er det en grense på maksimalt 10 dager i året, men denne er det enighet om å utvide til 20 dager per forelder. Les mer her: https://www.nav.no/familie/sykdom-i-familien/nb/omsorgspenger

Må du være hjemme fordi andre i husstanden er syke, kan du ha rett til sykmelding fordi du selv kan være smittet. Du må ta kontakt med legen din som kan vurdere din rett til sykmelding.

Blir barn innlagt på sykehus (det er grunn til å anta at barn og unge er lite utsatt for koronaviruset med mindre man har andre plager) se NAV sin ordning vedrørende pleiepenger: https://www.nav.no/familie/sykdom-i-familien/nb/pleiepenger-for-sykt-barn

Hva gjør man om man blir satt i karantene og må være hjemme?

Hvis du har vært i direkte kontakt med en bekreftet coronavirus-smittet eller har vært i utlandet utenfor Norden siden 27.februar skal du i 14 dagers karantene selv om du ikke har symptomer regnet fra dagen du kom hjem. Da får man egenmelding(IA-bedrift), automatisk sykemelding og lønn. Se lengre ned i artikkelen. Kontakt fastlegen din! Merk at retten til sykepenger forutsetter at du har fått en vurdering av legen.

Noen heisbedrifter betaler velferdspermisjon.

Velger du på eget initiativ å isolere deg i hjemmet på grunn av smittefare, har du ikke rett til sykepenger. 

Du kan ha rett på sykepenger, hvis du isoleres på reise i utlandet fordi det er mistanke om at du er smittet med koronavirus. Legen kan konsultere med deg på telefon, og vurdere at det er sannsynlig at du har viruset.

Les oppdatert info her: https://helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon

Slik smitter sykdommen

Sykdommen smitter ved nysing eller hosting slik at viruset pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinnene i øyne, nese eller munn hos personer som står i nærheten. Viruset smitter også ved direkte kontakt hvis den syke har fått viruset på hendene og overfører det ved kontakt med andre. Viruset kan i tillegg smitte ved indirekte kontakt via gjenstander og overflater, og smitte videre til friske personer som tar på gjenstanden/overflaten, og som så tar seg i øyet eller i nesen eller munnen.

Eldre personer og personer med underliggende kronisk sykdom (hjerte,lunge,Diabetes osv) har høyere risiko for alvorlig forløp av koronaviruset. 

Hvordan unngå smitte

Inkubasjonstid (tiden fra man er smittet til sykdommen gir symptomer) er ifølge WHO anslått til å være 5-6 dager, men den kan variere fra 0-14 dager. Personer som er smittet, uten symptomer smitter i liten grad andre. (HelseNorge)

Gode hostevaner og god håndhygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med nytt koronavirus. Som en generell forholdsregel anbefales det å unngå håndhilsing, klemming og kyssing. 

Det anbefales håndvask med såpe og vann etter hosting/nysing, etter toalettbesøk, før tilbereding av mat, før måltider og ellers ved synlig skitne hender. Alkoholbaserte desinfeksjonsmidler er et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig. Merk at alkoholbasert desinfeksjon ikke er effektivt ved synlig skitne hender, da bør håndvask utføres først.

Toaletter og vaskeservanter, håndtak og andre gjenstander som hyppig berøres, bør rengjøres ofte. Etanolbasert desinfeksjon kan brukes på ellers rene flater (slik som håndtak, tastaturer, telefoner og lignende), ellers anbefales god rengjøring med vanlige rengjøringsmidler.

Som et generelt råd ved alle infeksjoner, bør syke personer holde seg hjemme og ikke komme på jobb/studiested. Det anbefales å ha tørkepapir/papirlommetørkle og håndhygienemulighet tilgjengelig til bruk for ansatte/studenter som hoster eller nyser. Har man ikke det tilgjengelig, anbefales det å bruke albuekroken når en hoster eller nyser. Et annet råd som kan forebygge luftveisinfeksjoner, er å unngå å røre ved ansiktet eller øynene.

Alle som har vært på reise utenfor Norden skal holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig av om de har symptomer eller ikke.

Dette omfatter å ikke gå på jobb eller skole, unngå reiser, ikke ta offentlig transport, og unngå andre steder der man lett kommer nær andre. Disse personene bør ikke besøke helseinstitusjoner dersom det ikke er helt nødvendig. Dersom besøk ikke kan unngås, må avdelingen hvor pasienten ligger først kontaktes per telefon, slik at nødvendige smitteverntiltak kan iverksettes.

Heismontører bør:

 • Unngå håndhilsing på kunder/vaktmestere. Ikke ansikt til ansikt – hold avstand. Benytte telefonen/e-post.
 • Unngå å være i nærheten av andre som ikke er nødvendig. Ring kollegaen, ikke møt han/henne.
 • Ikke spis på brakka, spis i bilen, og andre steder.
 • Ikke ta seg for mye i ansiktet
 • Være forsiktig med å berøre heisknapper
 • Bruke håndsprit i størst mulig grad
 • Vaske hendene så ofte som mulig med håndsåpe i minst 40 sekunder
 • Holde seg hjemme hvis du føler deg uvel

Jeg er redd for å bli smittet. Kan jeg selv velge å jobbe hjemmefra?

Heismontører kan ikke jobbe hjemmeifra. Dersom du er i en risikogruppe, og i åpenbar fare for å bli livstruende syk, så kan du ikke pålegges å utsette deg for denne risikoen. Arbeidsgiver må kunne tilrettelegge for deg spesielt slik at du kan gjøre alle mulige tiltak for å unngå smitte. Hver konkret sak må vurderes for seg med utgangspunkt i hvor farlig sykdommen er for deg, og hvor stor risikoen for smitte faktisk er. Det er legen din som må gjøre denne vurderingen i samråd med deg!

Råd for å unngå smitte ved samlinger

Arrangementer som samler mange mennesker kan gi grunnlag for stor smittespredning, både på selve arrangementet og ved bruk av offentlig transport til og fra arrangementet, samt etterpå i lokalsamfunnet der deltagere returnerer hjem.

Skypemøter, webinarer eller lignende bør brukes i stedet for fysiske arrangementer.

HMF anbefaler at alle fysiske møter og samlinger utsettes/avlyses inntil videre.

Organisering – hvis man gjennomfører møte/arrangement

Hvis man etter risikovurdering bestemmer seg for å gjennomføre et arrangementet, bør man lage en gjennomføringsplan som reduserer risiko for smitte.

Følgende generelle tiltak for å redusere smitterisiko bør være på plass:

 • God kapasitet for håndhygiene, enten håndvask med såpe og vann eller desinfeksjonssprit. Dette er spesielt viktig ved toalettområder og ved spisesteder
 • Informasjon om generelle hygieneråd (for eksempel plakater)
 • Forsterket renhold (for eksempel på kjøkken, matserveringsområder og toaletter)
 • Gi informasjon på forhånd om at personer med symptomer på luftveisinfeksjon ikke skal komme på arrangementet. Personer som har vært i områder med utbredt spredning de siste 14 dagene skal være i hjemmekarantene (se områder med spredning av covid-19)
 • Påvist smitte hos deltagere/utøvere/publikum vil medføre behov for sporing og karantene av nærkontakter
 • Gi informasjon om symptomer på sykdom, hva deltagere/utøvere/publikum skal gjøre hvis de får symptomer og hvor de skal henvende seg (for eksempel plakater)

Siste artikler

VIL BEDRE SIKKERHETEN PÅ ELDRE HEISER I SPANIA MED EN NY LOVGIVNING

Spanske myndigheter innfører en ny lovgivning hvor hensikten er å skjerpe sikkerheten på landets heiser. Det anslås at ca. 40 prosent av landets heiser må oppgraderes for å tilfredsstille det nye lovverket som trer i kraft 1. juli i år.

NYE HØYHUS I OSLOSENTRUM

I den nye høyhusstrategien for Oslo kommune som ble vedtatt i fjor høst, ble det åpnet opp for høyhus på mellom 42 til 125 meter i områdene rundt Oslo S.

HLF og HMF er samstemte: Kvartsstøv identifisert som et alvorlig problem i byggebransjen

Heisleverandørenes Landsforening (HLF) og Heismontørenes fagforening (HMF) kunngjør i dag en erklæring om risikoen forbundet med eksponering for kvartsstøv i heisbransjen.

NÅ KAN DET GÅ MOT ELEKTRIKERSTREIK

Etter fire dager endte forhandlingene mellom EL og IT Forbundet og NHO Elektro med brudd den 25. april. I dag 27. mai starter meklingen.
2,500FølgereLik
1,061FølgereFølg
44AbonnenterAbonnér
X