1. mars 2024

Utbygger dømt til å betale erstatning: Forventet heis – fikk løfteplattform

Ut fra de opplysningene som fremkom i salgsoppgaven og leveringsbeskrivelsen fikk kjøperne en forventning om at det kom til å bli installert tradisjonelle heiser i boligprosjektet. Men de endte opp med løfteplattform. Dermed endte saken i retten.

Det vises til en dom hvor utbygger første ble frifunnet i Tingretten for kjøpers krav om prisavslag for leveranse av løfteplattform istedenfor heis. Dermed endte saken i Lagmannsretten som avgjorde at utbygger måtte gi kjøperne til sammen kroner 500 000 i prisavslag for uriktige opplysninger vedrørende heis i salgsoppgaven.

Kjøper forventet heis

Kjøper hadde forventninger ut fra de opplysningene som fremkom i salgsoppgaven og leveringsbeskrivelsen om at det kom til å bli installert tradisjonelle heiser i boligen. De hevdet at eksisterende løfteplattformene har behov for hyppigere reparasjoner og bør fjernes. Kjøperne la dermed inne et krav om prisavslag for å utbedre mangelen knyttet til løfteplattform istedenfor heis pålydende 4 368 750 kroner. Dette begrunnet de med priser hentet inn for å bytte ut løfteplattformen med en ordinær heis.

Utbygger bestridte

Utbygger på sin side bestridte at det var grunnlag for kjøpernes krav om prisavslag fordi bygningene ble levert med løfteplattform. Begrepet heis i salgsoppgaven og leveranse-beskrivelsen omfatter også løfteplattform ment de. Salgsoppgaven med vedlegg samt kjøpekontrakten med vedlegg viser at det var løfteplattform som skulle installeres hevdet de. De uttalte at kjøperne selv måtte ta konsekvensene av at de ikke satte seg godt nok inn i salgsoppgaven og kontraktsdokumentene.

Videre påsto utbygger at kjøpernes krav om prisavslag er helt ute av proporsjoner og står under enhver omstendighet ikke i forhold til verdireduksjonen. Et eventuelt prisavslag må fastsettes skjønnsmessig ut fra mangelens betydning for seksjonenes verdi. Løfteplattformene er for alle praktiske formål jevngode med tradisjonelle heiser hevdet de. Videre mente de at etterfølgende salg av flere av eierseksjonene viste at verdien på leilighetene ikke ble redusert.

Dommen

Lagmannsretten var ikke enige i disse påstandene. Det avgjørende er hvordan en typisk forbruker vil oppfatte begrepet «heis». Etter lagmannsrettens mening er det ikke tvilsomt at det for alminnelige boligkjøpere, slik som kjøperne i saken her, vil være naturlig å oppfatte begrepet «heis» som en tradisjonell personheis, og at dette i særlig grad vil være tilfelle der «heisen», som i denne saken, skulle installeres i et treetasjes boligbygg. Slik Lagmannsretten vurderer det, har kjøperne derfor fått mangelfull informasjon om eiendommen i salgsprospektet/leveransebeskrivelsen.

Som kjøpere av bolig under oppføring hadde kjøperne etter Lagmannsrettens mening en plikt til å sette seg godt inn i salgsdokumentene og vedleggene til disse. Lagmannsretten har likevel kommet til at de uklarhetene som foreligger med hensyn til spørsmålet om heistype ikke bør gå ut over kjøperne som forbrukere.

Etter Lagmannsrettens mening var det utbyggers ansvar å sørge for at kjøperne fikk en så god informasjon om prosjektet som mulig, herunder om hvilken heistype som skulle installeres. Under noe tvil har Lagmannsretten derved kommet til at kjøperne har fått mangelfull informasjon om eiendommen, jf. bustadoppføringsloven § 26.

Heis eller løfteplattform

De fleste heisbedrifter leverer til tider løfteplattformer. Plassert på riktig sted til rett bruk så kan det være en god løsning til sitt formål. Men det er vesentlige forskjeller mellom en heis og en løfteplattform som man bør kjenne til.

En heis er produsert etter regler i Heisdirektivet. Heiser leveres med tett kupe (stol) og har normalt en hastighet på mer enn 1 m/s. Ved betjening av knappene går heisen automatisk til ønsket etasje. I tillegg er det krav om redningsrom over og under heisen.

En løfteplattform er produsert etter Maskindirektivet. De har normalt en åpen kupe, noe som fører til at det er et krav om å kjøre med påholden knapp. Hastigheten på en løfteplattform er maks 0,15 m/s.

Byggteknisk forskrift

Ifølge Byggteknisk forskrift skal byggverk for publikum og i arbeidsbygninger med to etasjer eller flere ha heis. I byggverk med inntil tre etasjer og med liten persontrafikk kan løfteplattform erstatte heis. Heiser og løfteplattformer skal være utformet i samsvar med henholdsvis heisdirektivet og maskindirektivet.

Forskriften definerer en heis som en løfteinnretning som betjener fastlagte nivåer ved hjelp av en heisstol som beveger seg langs stive føringsskinner og heller mer enn 15 grader i forhold til et vannrett plan, eller en løfteinnretning som beveger seg langs en fastlagt bane, også når den ikke beveger seg langs stive føringsskinner.

Siste artikler

HVA SKJER: POLITISK STREIK 14. MARS

Styret i Heismontørenes Fagforening har vedtatt en oppfordring til samtlige tilknyttede klubber om å gå til politisk streik fra klokka 13.00 den 14. mars.

Politisk streik mot økt pensjonsalder

Regjeringens forslag om å øke pensjonsalderen blir møtt med politisk streik og aksjoner.

HEISENE I VERDENS HØYESTE BYGG SKAL MODERNISERES

Med sine 828 meter er Burj Khalifa i Dubai, som sto ferdig i 2010, fortsatt verdens høyeste bygg. Nå skal heisene moderniseres.

OTIS SKAL MODERNISERE HEISENE I EIFFELTÅRNET

Heiser sørger for at besøkende til det 330 meter høye ikoniske tårnet i den franske hovedstaden skal slippe å ta beina fatt opp de 1665 trappetrinnene til toppen.
2,498FølgereLik
1,057FølgereFølg
41AbonnenterAbonnér
X