15. juli 2024
HjemEmneTeknisk

teknisk

Heismusikk

I kjølvannet av den moderne teknologiske revolusjonen og bygging av skyskrapere, ble det vanlig med musikk i heisene for å dempe nervøsiteten, og for å få tiden til å gå på en langsom heistur.

Paternosterheis

Siden 1900-tallet har Paternosterheisen vært et viktig transportmiddel for tung persontrafikk mellom etasjene. Oppfinnelsen og utbredelsen kom omtrent på samme tid som rulletrappa.

Utbygger dømt til å betale erstatning: Forventet heis – fikk løfteplattform

Ut fra de opplysningene som fremkom i salgsoppgaven og leveringsbeskrivelsen fikk kjøperne en forventning om at det kom til å bli installert tradisjonelle heiser i boligprosjektet. Men de endte opp med løfteplattform. Dermed endte saken i retten.

MEST BRUKTE EMNER

X