HMS: Forslag om å senke grenseverdiene for silika

Forskning viser at innånding av fint støv som inneholder kvarts kan forårsake skader på̊ lungene. Arbeidstilsynet foreslår nå å senke de bindende grenseverdiene i forskrift om tiltaks- og grenseverdier ytterligere.

Vet du hva du puster inn av støv i løpet av en dag på en byggeplass? Eller hva du tar med deg hjem dersom du ikke skifter på byggeplassen? En dansk undersøkelse viser at det å bli eksponert for kvartsstøv i arbeidsmiljøet øker risikoen for sykdommer som kols og silikose. Den anslår at 250 mennesker dør av støvrelatert kols hvert år.

Silikose (støvlunge) er faktisk verdens eldste, kjente yrkessykdom. Dette ifølge en rapport som ligger tilgjengelig på nettsiden til nepsi.eu (The European Network on Silica).

Nye grenseverdier ute på høring

Arbeidstilsynet har sendt på høring et forslag til endringer i Forskrift om tiltaks- og grenseverdier. Forslaget gjelder endring av grenseverdiene for to stoffer: Respirabelt krystallinsk silika og seksverdige kromforbindelser. Høringsfristen er 29. mai 2020.

Norge har i dag de samme grenseverdiene som er foreslått i direktiv 2017/2398/EU for respirabelt krystallinsk silika og seksverdige kromforbindelser. Arbeidstilsynet foreslår nå å senke de bindende grenseverdiene i forskrift om tiltaks- og grenseverdier ytterligere for disse to stoffene.

Forslag til endringer i forskrift om tiltaks- og grenseverdier.
Høringen er sendt til høringsinstansene,
men alle kan komme med innspill innen fristen som er 29. mai 2020.

Forrige artikkelHeismontørenes Fagforening fyller 90 år!
Neste artikkelHeismontør alvorlig skadd etter klemulykke