1. desember 2023

Helsefarlig støv på byggeplassen: et oversett arbeidsmiljøproblem

Vet du hva du puster inn av støv i løpet av en dag på en byggeplass? Eller hva du tar med deg hjem dersom du ikke skifter på byggeplassen? En dansk undersøkelse viser at det å bli eksponert for kvartsstøv i arbeidsmiljøet øker risikoen for sykdommer som kols og silikose. Den anslår at 250 mennesker dør av støvrelatert kols hvert år.

Det er mengden med fint støv som du ikke ser som er det farligste å puste inn. Det fineste støvet kan bruke 14 dager på å falle en meter. Helsefarlig støv finnes i mange byggematerialer. I gamle sjakter, fra før totalforbudet i 1985, kan betongen være blandet med asbest. I likhet med kvarts, som finnes i blant annet betong, avgir de spisse støvpartikler som kan feste seg i luftveiene.

Allergi og luftveisplager

Det er kjent at sement kan gi kromallergisk eksem og etseskader ved kontakt med huden. I følge forskning.no er det påvist betennelsesforandringer i luftveiene og i blod hos ansatte ved sementfabrikker. Denne industrien er mer utsatt enn ansatte på  byggeplasser hvor sementen ofte er våt. Men hva skjer når det virvler opp støv ved for eksempel borring i betongvegger?

Kvarts

Heismontørene i IUEC har for tiden stort fokus på helseplager som følge av innånding av kvarts. Kvarts (silika, silisiumdioksid) er det nest vanligste mineralet i jordskorpa, og inngår i de fleste bergarter som for eksempel flint, kvartsitt og granitt. Kvarts er et hardt mineral, og kan blant annet kjennes igjen ved at det kan ripe glass.

Forskning viser at innånding av fint støv som inneholder kvarts kan forårsake skader på̊ lungene (silikose). Silikose (støvlunge) er faktisk verdens eldste, kjente yrkessykdom. Dette ifølge en rapport som ligger tilgjengelig på nettsiden til nepsi.eu (The European Network on Silica).

Kunnskap og risikovurdering

Heisbransjen må tilegne seg mer kunnskap om helserisikoen ved innånding av støv i heissjakter og iverksette tiltak ut fra dette. Det handler om din helse. Sykdom i luftveiene som skyldes støv, utvikles langsomt over tid. Det er ikke sikkert at kolsen som utvikler seg kun skyldes sigaretter. En norsk studie viser at 20 prosent av lungekrefttilfellene hos menn er arbeidsbetinget.

Andre kilder: temaarbejdsliv.dk, stami.no, nhi.no.

Tor-Erik Lundberg
Tor-Erik Lundberg
Lundberg er redaktør i fagbladet Heismontøren.

Siste artikler

HMF-SKOLEN

Det er nå blåst nytt liv i studievirksomheten i foreninga vår, og HMFs grunnskole er allerede godt i gang.

Har du ny adresse?

For at post fra foreningen, slik som fagforeningsbladet Heismontøren, skal finne veien til din postkasse er vi avhengig av at du selv endrer din nye adresse.

STATUS TARIFFAVTALER PÅ MØRE

Én ny tariffavtale er i boks – en annen milelangt unna.

MINDRE INNLEIE ETTER LOVENDRING

En ny rapport fra De Facto som kartlegger situasjonen på byggeplasser i Oslo og Akershus etter at forbudet trådte i kraft, viser en nedgang i bruken av innleie hvor flere er blitt tilbudt faste ansettelser.
2,491FølgereLik
1,051FølgereFølg
38AbonnenterAbonnér
X