13. juli 2024

Ny standard for ettersyn, vedlikehold og reparasjoner er ute på høring

En ny standard som setter krav til innhold og kvalitet ved ettersyn, vedlikehold og reparasjoner av løfteinnretninger er i disse dager ute på høring. Høringsfristen på den nye standarden, som vil få betegnelsen 3809, er satt til den 30. juni.

Standarden tar blant annet for seg termer og definisjoner, krav til leverandørens ytelser og oppdragsgivers plikter. Leverandørens fagperson defineres som heismontør med fagbrev eller person med godkjenning for selvstendig arbeid på løfteinnretninger. Som løfteinnretninger nevnes vareheiser og småvareheiser, løfteplattformer, løftebord for persontransport, lavfartsheiser og trappeheiser, bilheiser og løfteplattformer for biler med tilgjengelighet for personer, rulletrapper og rullende fortau og løftebord for varetransport som bryter etasjeskiller. Vi tar her for oss deler av den nye standarden som er ute på høring.

Krav til leverandørens ytelser og kvalitet

Under leverandørens krav til ytelser heter det at leverandør av ettersyn og vedlikehold skal utføre arbeidet i henhold til produktdokumentasjonen og brukerveiledningen for løfteinnretningen. Ettersynet skal opprettholde anleggets tekniske tilstand når det gjelder sikkerhetsnivå og funksjon. Avhengig av type løfteinnretning, skal arbeidet i relevant omfang omfatte:

  • Oppfølging av vedlikeholdsinstruksjoner fra fabrikant
  • Ettersyn av alarmens funksjon
  • Ettersyn av funksjoner for nødevakuering
  • Ettersyn og justeringer av anleggets bevegelser
  • Ettersyn og justeringer av sikkerhetskontakter
  • Ettersyn av oljenivåer og smørepunkter
  • Rengjøring av komponenter
  • Fastlegging av slitasjenivåer og vurdering av behov for utskifting av komponenter
  • Oppfølging av avvik fra den periodiske sikkerhetskontrollen

Ettersynet skal gjennomføres med en slik kvalitet at heiseiers ansvar for drift av løfteinnretningen blir tilfredsstilt, og skal ha en kvalitet som hindrer forringelse av installasjonen. Med mindre annet er avtalt, er leverandøren ikke ansvarlig for avvik som skyldes tidligere mangelfullt vedlikehold hos oppdragsgiver. Videre skal leverandøren utarbeide rapport fra ettersynet og føre dette inn i loggboken for ettersynet. Tiltak og avvik nevnt i rapport fra periodisk sikkerhetskontroll skal følges opp av leverandøren som en del av ettersynet. Leverandøren har ansvaret for renhold etter egne arbeider.

Intervaller for ettersyn

Ettersyn av løfteinnretningen skal gjennomføres etter avtalte intervaller og fordeles likt utover kalenderåret. Ved flere ettersynsbesøk per år kan leverandørens fagperson fastlegge hvilke aktiviteter som skal gjennomføres på det enkelte besøk. Dersom antall årlige ettersyn ikke er avtalt, gjelder anvisningene i veiledning til Teknisk Forskrift (TEK17). Dersom det avtales færre besøk enn det som er angitt der, skal det utarbeides en risikoanalyse som viser at sikkerheten for bruk og vedlikehold av løfteinnretningen ikke reduseres. Antall årlig ettersyn anbefales ut fra anleggets alder, bruk, driftsmiljø, historikk og instruksjoner fra leverandør av løfteinnretningen.

Tabell fra veiledningen i TEK17

Siste artikler

HØYREBØLGEN OG FASCISMEN

Vi leser stadig oppslag i avisene om ytre høyres aktivitet i Europa, og hvordan de har gjort seg mer relevante i politikken. Reichsbürger-bevegelsens kuppforsøk i Tyskland i 2022 var en stor sak i mediene, der flere høyt profilerte medlemmer ble arrestert. Blant annet en tidligere dommer og politiker i Alternativ fur Deutchland – et parti som ble det tredje største partiet etter valget i 2017.

STATUS FRA KURSSENTERET

Vi er nå ferdig med FSE kurs for 2024, og vi er ca. halvveis med ukeskursene.

HEISMONTØRENE VISER SIN STØTTE TIL DE STREIKENDE PÅ IKT OVERENSKOMSTEN

I over en uke har IKT-arbeiderene organisert i EL og IT Forbundet streiket for en anstendig lønn og heving av minstelønna som i dag starter på 358. 000 kroner.

#Heiscup2024: Velkommen til Barcelona

August er ikke langt unna; her er alt du trenger å vite om årets Heiscup.
2,498FølgereLik
1,059FølgereFølg
44AbonnenterAbonnér
X