2. februar 2023

Ny standard for ettersyn, vedlikehold og reparasjoner er ute på høring

2,441FølgereLik
989FølgereFølg
31AbonnenterAbonnér

En ny standard som setter krav til innhold og kvalitet ved ettersyn, vedlikehold og reparasjoner av løfteinnretninger er i disse dager ute på høring. Høringsfristen på den nye standarden, som vil få betegnelsen 3809, er satt til den 30. juni.

Standarden tar blant annet for seg termer og definisjoner, krav til leverandørens ytelser og oppdragsgivers plikter. Leverandørens fagperson defineres som heismontør med fagbrev eller person med godkjenning for selvstendig arbeid på løfteinnretninger. Som løfteinnretninger nevnes vareheiser og småvareheiser, løfteplattformer, løftebord for persontransport, lavfartsheiser og trappeheiser, bilheiser og løfteplattformer for biler med tilgjengelighet for personer, rulletrapper og rullende fortau og løftebord for varetransport som bryter etasjeskiller. Vi tar her for oss deler av den nye standarden som er ute på høring.

Krav til leverandørens ytelser og kvalitet

Under leverandørens krav til ytelser heter det at leverandør av ettersyn og vedlikehold skal utføre arbeidet i henhold til produktdokumentasjonen og brukerveiledningen for løfteinnretningen. Ettersynet skal opprettholde anleggets tekniske tilstand når det gjelder sikkerhetsnivå og funksjon. Avhengig av type løfteinnretning, skal arbeidet i relevant omfang omfatte:

  • Oppfølging av vedlikeholdsinstruksjoner fra fabrikant
  • Ettersyn av alarmens funksjon
  • Ettersyn av funksjoner for nødevakuering
  • Ettersyn og justeringer av anleggets bevegelser
  • Ettersyn og justeringer av sikkerhetskontakter
  • Ettersyn av oljenivåer og smørepunkter
  • Rengjøring av komponenter
  • Fastlegging av slitasjenivåer og vurdering av behov for utskifting av komponenter
  • Oppfølging av avvik fra den periodiske sikkerhetskontrollen

Ettersynet skal gjennomføres med en slik kvalitet at heiseiers ansvar for drift av løfteinnretningen blir tilfredsstilt, og skal ha en kvalitet som hindrer forringelse av installasjonen. Med mindre annet er avtalt, er leverandøren ikke ansvarlig for avvik som skyldes tidligere mangelfullt vedlikehold hos oppdragsgiver. Videre skal leverandøren utarbeide rapport fra ettersynet og føre dette inn i loggboken for ettersynet. Tiltak og avvik nevnt i rapport fra periodisk sikkerhetskontroll skal følges opp av leverandøren som en del av ettersynet. Leverandøren har ansvaret for renhold etter egne arbeider.

Intervaller for ettersyn

Ettersyn av løfteinnretningen skal gjennomføres etter avtalte intervaller og fordeles likt utover kalenderåret. Ved flere ettersynsbesøk per år kan leverandørens fagperson fastlegge hvilke aktiviteter som skal gjennomføres på det enkelte besøk. Dersom antall årlige ettersyn ikke er avtalt, gjelder anvisningene i veiledning til Teknisk Forskrift (TEK17). Dersom det avtales færre besøk enn det som er angitt der, skal det utarbeides en risikoanalyse som viser at sikkerheten for bruk og vedlikehold av løfteinnretningen ikke reduseres. Antall årlig ettersyn anbefales ut fra anleggets alder, bruk, driftsmiljø, historikk og instruksjoner fra leverandør av løfteinnretningen.

Tabell fra veiledningen i TEK17

Siste artikler

GRØNN FREMTID, BÆREKRAFT OG NULLUTSLIPP – HVOR FLINKE ER EGENTLIG HEISSELSKAPENE?

Om du er i butikken og handler, tar kollektivt, eller ser på tv er det én gjenganger: Miljø. Det handler om nullutslipp, bærekraft og en grønnere fremtid for oss alle og jordkloden. Dette markeres gjerne med et grønt blad eller noe vi forbinder med naturen.

KONE KJØPER STARLIFT

I dag ble det kjent at Kone AS har kjøpt norskeide Starlift AS.

Ny faglig leder på OPPHEI

Opplæringskontoret for heisfaget har fått ny faglig leder. Tidligere heismontør Lars Selebø har tatt over etter at Geir Håvi gikk av med pensjon tidligere i år. Vi tok en tur opp til senteret på Karihaugen for en prat med Oppheis nyeste tilskudd.

MANGE ARBEIDSULYKKER – FÅ TILSYN 

En rapport fra Arbeidstilsynet viser at det var ni arbeidsskadedødsfall innen bygg og anlegg i 2021. Fire av dødsulykkene skjedde under byggearbeid, mens fem av dødsfallene skjedde i forbindelse med anleggsarbeid.
X