14. april 2024
HjemEmneHøring

høring

Ny læreplan i heismontørfaget ute på høring

Ny læreplan for Vg3: Heisfaget har vært under utforming i flere år. Forrige høringsrunde var sommer og høst 2019. Siden den gang har vi som har jobbet med læreplanen fortsatt arbeidet, og kommet fram til et utkast som nå Utdanningsdirektoratet har hatt til kontroll og språkvask. Den har vært på høring siden 1. februar 2021.

Ny standard for ettersyn, vedlikehold og reparasjoner er ute på høring

En ny standard som setter krav til innhold og kvalitet ved ettersyn, vedlikehold og reparasjoner av løfteinnretninger er i disse dager ute på høring. Høringsfristen på den nye standarden, som vil få betegnelsen 3809, er satt til den 30. juni.

Yrkesskadeerstatning: HMF på høring i stortinget

Heismontørenes Fagforening vil endre lovverket.

MEST BRUKTE EMNER

X