Hver femte heis i Sverige med sikkerhetsmangler

Heisulykker er ikke uvanlig i Sverige. Det svenske Hissförbundet rapporterte minst 200 hendelser og ulykker med heiser i 2019. Nå kreves det endring av regelverket.

Det finnes ingen plikt for heiseiere å innrapportere ulykker, skriver Norra Skåne. Det vises til en rapport fra svenske Hissförbundet som påpeker at av Sveriges 126 000 heiser, er over halvparten av dem eldre enn 30 år. Videre hevdes det at så mange som 26 000 heiser mangler tilstrekkelig beskyttelse av heisdørene. Problemet er at eldre heiser ikke omfattes av nye sikkerhetskrav før heisen moderniseres, noe som er opp til heiseierne.

De seneste årene har det vært flere ulykker med eldre heiser der barn har blitt alvorlig skadet. Derfor mener Hissförbundet at regelverket må endres med tilbakevirkende kraft med krav om å oppgradere sikkerheten på eldre heiser. Tidligere endringer skal ha økt sikkerheten og det vises til eksemplet med forbud mot heiser uten beskyttelse av heisdører i arbeidslokaler.

I Norge setter Standard 3808 krav til å gjennomføre tiltak som er av vesentlig betydning for sikkerheten på eksisterende heiser, uavhengig av om heisen moderniseres eller ikke.

Forrige artikkelEnighet i overenskomst for heisfaget
Neste artikkelMedlemmer av HMF viser engasjement