21. mai 2024
HjemEmneSikkerhet

sikkerhet

En uforsvarlig byggeplass!

Mange entreprenører streber for å inneha gode HMS-rutiner, men desverre så ser vi alt for ofte at minimumskravene i Arbeidsmiljøloven for en sikker og trygg arbeidsplass sløyfes på grunn av dårlig byggeledelse og korte byggeperioder.

Sikkerhetsavvik på heiser og rulletrapper ved Miami International Airport

Den amerikanske fagforeningen, IUEC, har rapportert flere sikkerhetsavvik ved heiser, rulletrapper og rullefortau ved Miami International Airport.

Hvordan går det med deg, Morten?

Det er snart fem år siden Morten Sandaas ble skadet for livet under ombyggingen av kulisseheisen på Det Norske Teateret (DNT). Morten er evig optimist, og målet var hele tiden å komme tilbake i jobb, men mot slutten av 2020 måtte han innse realitetene. Mortens tid som heismontør var forbi. Hva var det som egentlig skjedde? Vi har tatt en prat med Morten.

Alvorlige ulykker med heis

Litt for ofte hører vi om tragiske heisulykker, enten via media eller fra noen av våre fagforeningskamerater utenfor Norge. Heldigvis går det lang tid mellom hver gang det skjer slike tragiske ulykker her til lands. Dette er likevel en uhyggelig påminnelse om at heisfaget er et risikofylt yrke.

Hver femte heis i Sverige med sikkerhetsmangler

Heisulykker er ikke uvanlig i Sverige. Det svenske Hissförbundet rapporterte minst 200 hendelser og ulykker med heiser i 2019. Nå kreves det endring av regelverket.

Feilmontering fører til heisulykker i India

Det ble registrert 28 dødsulykker med heis i India i 2019. Nå jobber heisbransjen i landet for en felles nasjonal sikkerhetsstandard på heiser.

Heismontørene i USA: Mange dødsulykker

Det var en gråtkvalt IUEC Safety Director, Mike Langer, som stod ovenfor The General Executive Board og fortalte om den siste tragiske ulykken til montøren Josh Bosch som nylig omkom etter en arbeidsulykke. Josh (38) etterlot seg kone og to døtre. Han er den andre som omkommer i løpet av årets to første måneder.

Helsefarlig støv på byggeplassen: et oversett arbeidsmiljøproblem

Vet du hva du puster inn av støv i løpet av en dag på en byggeplass? Eller hva du tar med deg hjem dersom du ikke skifter på byggeplassen? En dansk undersøkelse viser at det å bli eksponert for kvartsstøv i arbeidsmiljøet øker risikoen for sykdommer som kols og silikose. Den anslår at 250 mennesker dør av støvrelatert kols hvert år.

MEST BRUKTE EMNER

X