Montørklubben i KONE støtter heismontørene i Schindler

Montørklubben i KONE støtter sine kamerater i Schindler. Les deres støtteuttalelse her.

Navrud er styremedlem i HMF.

Montørklubben v/Kone gir alle arbeidstakere på Schindler en uforbeholden støtte til å forsvare sitt avtaleverk og tillitsvalgtes arbeid for å representere medlemmenes interesser.

Den fagforeningsfiendtlige holdningen til den nye ledelsen på Schindler kan ikke aksepteres. Innføringen av den fryktbaserte kulturen som våre kamerater opplever passer ikke inn i det arbeidslivet vi kjenner. Denne typen holdninger kan ikke aksepteres og vi kommer til å jobbe for at dette blir slått kraftig ned på av en samlet fagbevegelse!

Montørklubben v/Kone krever at truslene mot de tillitsvalgte trekkes og at det tas initiativ fra ledelsens side til å følge allerede inngåtte avtaler og føre reelle forhandlinger hvis man ønsker å endre på disse.

For montørklubben v/Kone
Bård Navrud – klubbleder
09.11.2020

Forrige artikkelMarkus Hansen, leder i HMF: «Hadde jeg hatt Schindler som heisfirma, eller Schvindler som vi kaller dem nå, ville jeg byttet.»
Neste artikkelHeismontørene i Unite NEYH avdeling 208/1 i Storbritannia støtter heismontørene i Schindler