15. juni 2024

Støttebrev til Schindler-klubben

Det oppleves sterk støtte til montøra i Schindler fra fjernt og nær. Denne gangen har tidligere ansatte som følger med uttalt sin bekymring. Tor Sundby, tidligere ansatt i Schindler, nå pensjonist, har på vegne av seg selv og andre bekymrede pensjonister sendt et brev til ledelsen i Schindler. Les brevet i sin helhet her.

Bergen, 15. nov. 2020

Til adm. Direktør Harald Torsøe

Det hersker tydelig tilstander hos Schindler som vi ikke kjenner igjen fra vår lange tid som medarbeidere i bedriften. Vi hadde en bedrift hvor gjensidig respekt og tillit mellom ledelse og ansatte var det viktigste for et godt arbeidsmiljø. Når den uteblir, får det store konsekvenser for bedriften og arbeidslivet i sin helhet.

Ikke bare ønsker bedriftens nye ledelse å si opp brysomme tillitsvalgte, men ønsker også å fjerne en Avd.leder/SL-leder før avtalt tid (skulle gå av med pensjon) og som har tjent bedriften trofast i 50 år fordi han ikke hadde samme oppfatning av konflikten enn det ledelsen har.

Sånn behandler en ikke medarbeidere som trofast har tjent bedriften i alle år. Dette er så sjofelt at de ansatte må reagere mot bedriftens ledere, også mot adm. direktør. Vi pensjonister har i alle år vært med å opparbeide bedriften et godt rykte, skapt mye arbeid og vi har anbefalt kunder å fortsette kundeforholdet, også etter at vi er gått av som pensjonister.

Nå føler vi at bedriftens nye strategi er at den ‘eldre garde’ skal vekk, kunnskap og erfaring blir ikke lengre verdsatt! Men like alvorlig og tragisk er at den yngre stab heller ikke lengre føler at de har noe tilhørighet til bedriften; utover det å ha et arbeidsnummer. 

Vår mangeårige erfaring i arbeidslivet vet at dette ikke er veien å gå, men bare skaper misnøye som igjen gir lavere produktivitet for bedriften. Det virker som at det er innført en fryktkultur i bedriften bl.a. med den oppførsel som vises overfor mangeårige ansatte og tillitsvalgte. 

Vi pensjonister føler at det blir vanskelig å fortsette å snakke positivt om bedriften Schindler i nåværende situasjon; fordi bedriften i dag ikke er slik vi kjente den. 

Vår anbefaling er at det nå ryddes opp slik at det gode arbeidsmiljøet vi har hatt under ulike bedriftsledere, kan gjenopprettes.

Tor Sundby

På vegne av tidligere ansatte, nå pensjonister som følger med!

Siste artikler

VIL BEDRE SIKKERHETEN PÅ ELDRE HEISER I SPANIA MED EN NY LOVGIVNING

Spanske myndigheter innfører en ny lovgivning hvor hensikten er å skjerpe sikkerheten på landets heiser. Det anslås at ca. 40 prosent av landets heiser må oppgraderes for å tilfredsstille det nye lovverket som trer i kraft 1. juli i år.

NYE HØYHUS I OSLOSENTRUM

I den nye høyhusstrategien for Oslo kommune som ble vedtatt i fjor høst, ble det åpnet opp for høyhus på mellom 42 til 125 meter i områdene rundt Oslo S.

HLF og HMF er samstemte: Kvartsstøv identifisert som et alvorlig problem i byggebransjen

Heisleverandørenes Landsforening (HLF) og Heismontørenes fagforening (HMF) kunngjør i dag en erklæring om risikoen forbundet med eksponering for kvartsstøv i heisbransjen.

NÅ KAN DET GÅ MOT ELEKTRIKERSTREIK

Etter fire dager endte forhandlingene mellom EL og IT Forbundet og NHO Elektro med brudd den 25. april. I dag 27. mai starter meklingen.
2,500FølgereLik
1,061FølgereFølg
44AbonnenterAbonnér
X