26. mai 2024
Home Støtteuttalelser til heismontørene i Schindler EL og IT Vestland: FULL STØTTE TIL HEIS

EL og IT Vestland: FULL STØTTE TIL HEIS

0
EL og IT Vestland: FULL STØTTE TIL HEIS

Grunnpilaren i fagbevegelsen er medlemmene og alle de tusenvis av tillitsvalgte som hver dag fører en kamp for medlemmene sine lønns- og arbeidsvilkår ute på arbeidsplassene. Dette er selve ryggraden i vår organisasjon. Uten gode tillitsvalgte og engasjerte medlemmer vil mye rase samme. Et godt organisert arbeidsliv er og en forutsetning for god utvikling av lønns- og arbeidsvilkår. Dette henger nøye sammen.

Dette er det flere som har forstått. Det har de siste årene vært stadig oftere angrep på tillitsvalgte. Både fra bedriftseiere, men og fra høyresiden. Gjennom regjeringsplattformer og landsmøtevedtak har høyresiden anerkjent det uorganiserte arbeidsliv. De står dermed opp for de uorganiserte, de skulle gjort det motsatte. Dette er nok signaler som enkelte bedriftseiere har slukt rått og gjør sitt for å iverksette.

I sommer ble både Schindler og klubben dømt av arbeidsretten for ulovlige aksjoner. Klubben ble dømt for at arbeidstimene ble levert på papir, og ikke på deres tildelte nettbrett. Dette med bakgrunn i at de ikke ville bidra til å dobbelt fakturere kundene sine. Bedriften ble dømt for å ikke utbetale lønn for utført arbeid.

Bedriften uttalte timer etter dommen at dette ville få konsekvenser. Dette viser tydelig mangel på dialog og vilje til konfliktløsning. Først ble klubbleder i FLT oppsagt, etter at de valgte å støtte EL og IT klubben, deretter ble klubbleder Alexander Jordnes i EL og IT klubben gitt avskjed med øyeblikkelig virkning. Dette ene og alene for å fremme og stå opp for medlemmene sine krav ovenfor bedriften.

Uten et godt organisert arbeidsliv, og tillitsvalgte som går i front for sine medlemmer vil vi snart havne tilbake til at vi igjen vil stå med lua i hånden.

Angrep på tillitsvalgte er angrep på oss alle. Vi kan ikke, og skal ikke akseptere angrep på tillitsvalgte. Full støtte til dere heismontører for den kampen dere fører.

Vi oppfordrer på det sterkeste Schindler til å følge fjellvettregel nr. 8:

Vend i tide, det er ingen skam å snu. Trekk oppsigelsen og avskjeden nå!!!!

Elektroarbeidernes Fagforening
Vestland

Atle Rasmussen
Bergen, den 10. Desember 2020

X