1. mars 2024

HMF 90 år: En for alle, for en igjen – i 90 år

For en
For én
Forene
Forening
Heismontørenes Fagforening

Forene verb (etter lavtysk; av II for- og II ene)
1 slå sammen
forene kreftene sine
som adjektiv i perfektum partisipp:
med forente anstrengelser
2 kombinere
forene det nyttige med det behagelige / gudstro og ateisme lar seg ikke forene
3 forlike, gjøre enig
forene de stridende partene
som adjektiv i perfektum partisipp:
De forente nasjoner, fork. FN

Takhøyde innad/enhetlig utad skal være en grunnpilar i en fagforening.
Den interne takhøyden kan synliggjøres i hvor enhetlig man opptrer utad. Om alle føler seg hørt og tatt med i den interne diskurs, vil det være lettere å agere etter den gjeldende enighet. Dette skinner også gjennom i det vi kaller sunne demokratier. Det vi demokratisk diskuterer oss frem til og opptrer samlet om er vel en slags definisjon på det å være forent, som igjen oppsummerer styrken til HMF.

5. desember 2020, merk dem datoen!
Heismontøren har gjennom året hatt en gående portefølje om noen viktige epoker i HMF sin historie. Vi har vært gjennom 30-tallet, hvor kampene bar preg av dannelsen av en fagforening, retten til å organisere seg og definisjon av heismontørfaget.

Videre om 70-tallet, hvor de store spørsmålene i samfunnet gikk utover landegrensene, sittende regjering opptrådte passivt overfor en urett verden ikke hadde sett på lang tid. USA sin invasjon og delvis teppebombing av Vietnam. Det var en ny våkenhet i samfunnet. Kampen mot innmelding i EU preget også arbeiderbevegelsen gjennom dette tiår. Internt i HMF var det en gryende kampvilje og politisering som vokste frem. Siden krigen hadde kapitalen stort sett definert vekst og vilkår i samfunnet, også for arbeidere. Her var rom for endring, og i dette vakuum vokste en endring i HMF frem. Tross interne uenigheter og mang en høylytt diskusjon var det en ny linje som vant frem, politisk kurs ble endret og HMF gikk fra å være reformistisk, til å bli en kampvillig forening. Det nye HMF, ved å stå på krava sine vant godt frem i tiden som fulgte, og dermed skrev både historie og nye kapitler i avtaleheftene.

90-tallet, preget av resesjon og aspirerende arbeidsledighet satte de forente heismontører igjen på prøve. Da var rullerende permitteringer en prioritering, og kampen for å få bransjens arbeidsledige inn i nye bedrifter. Dette står seg i dag som en gentlemans agreement, eller en selvfølge i HMF om «ingen overtid om det er arbeidsledige i bransjen». Solidaritet har vært en bauta i organisert arbeidsliv, og noe som også veier tungt i vår forening. Det har blitt redegjort grundigere for disse periodene i de foregående utgavene av Heismontøren i 2020.

Og vi kunne selvsagt gått løs på mang en annen periode eller konkret utfordring vi som forening har stått overfor: 2005, 2013, Kone-konflikten i 2017 og Orona-streiken 2018 er jo noen store kamper i moderne tid, og ikke minst nærliggende, rent tidsmessig, eksempler på at samhold er det som fungerer.

Det er vel heller ikke til å skyve under en oljeoppsugingsmatte at Schindler som bedrift, går i overkant hardt ut i sitt forsøk på å gå klubb og forening til livs. Å bli dømt i arbeidsretten, som arbeidsgiver, er rimelig definerende for våpnene bedriftene er villige til å ta i bruk – tilbakeholdelse av lønn er A L V O R L I G. Schindler har lagt seg på en veldig fagforeningsfiendtlig linje. Ikke bare nekter ledelsen i å forholde seg til de skrevne avtalene som foreligger, forsøkt seg på sosial dumping og annet snadder, men det er ingen spor av intensjon eller vilje til å gå i dialog med klubb, i hvert fall ikke for å snakke konstruktivt om de faktiske forhold. Men bedriften vil jo ikke – de vil ta kampen, med mål om å svekke klubben. Derimot er det ønsket endel annen dialog, som stort sett fremkommer som trusler. Mot enkeltmontører, tillitsvalgte i HMF-klubben og mellomledere. Hovedtillitsvalgt i FLT-klubben, avdelingsleder i Trondheim ble rett og slett sagt opp på et grunnlag så tynt at det er vanskelig å redegjøre for. Er ikke annet å forstå enn at bedriften vil kvitte seg med en brysom tillitsvalgt og anser det som lettere å gjøre i FLT enn HMF. I skrivende stund er vi stadig i limbo hva angår utfallet av drøftelsesmøtene som ble avholdt med hovedtillitsvalgt og nestleder i Schindlerklubben, det såkalte 15-1-møtet som har både oppsigelse og avskjed som mulige utfall. De øvrige ansatte og uorganiserte i bedriften, tenker vel nøye igjennom hvordan de uttaler seg og krysser fingrene for bedre tider. Her er det viktigere enn noen gang at klubben og ikke mist foreningen står samlet, forent.

La meg rette, her er det like viktig som alltid å stå samlet, slå ring om din neste. For dette handler om de kommende generasjoner og deres rett til et helhetlig fag, organisasjonsretten og gode overenskomster som skal respekteres for et ryddig arbeidsliv.

Så til alle dere som opplever det som fordelaktig å inneha gode pensjons- og velferdsavtaler, kurs og opplæringssenter, heiskontroll, lokal forhandlingsrett og avtaler om bruk av privatbiler, lik lønn til alle i bedriften – for å unngå splitt og hersk-metoder da bedriftene begynte med spesialtitler på montører og trynefaktortillegg, bare for å nevne noe. Dette er utelukkende resultater av samhold og enhetlighet

Bedriftseiere og kapitalforvaltere gir ikke ved dørene for moro skyld, ikke utover det som holder arbeidere motivert til å komme seg på jobben i hvert fall. Er det opp til dem som styrer sjappene, vil det stå køer med utbyttbare fattigfolk utenfor bedriftene, klare til å steppe inn når det trengs. Det som kan bli referert til som variabel arbeidskraft, og vi trenger ikke gå lenger enn til Sverige, hvor fagforeningen ikke er sterke nok, har vært todelt (elektro- og mekanikkforbund) og ikke samme organisasjonsgrad for å se skremmende eksempler på dette. En svensk tillitsvalgt på besøk i årets Schindlerkonferanse kunne fortelle at om lag femti prosent er faste ansatte i Schindler Sverige, og resten innleie. Samme gjelder for resten av bransjen hos söta bror. Heiskontrollene på sin side tør ikke skrive punkter ved periodisk kontroll, da det viser seg at kundene ikke ringer tilbake om det blir for dyrt å ha kontrolløren på besøk. Da ringer de heller noen som ikke vil få tilsvarende økonomiske følger. Om det skulle være noen tvil om hvor jeg vil – fagforeninger er viktig for det seriøse arbeidsliv. Vår stolte, kanskje verdens sterkeste fagforening, feirer 90 år den 5.desemder. Gratulerer med dagen til dere alle. 

Takk til alle dere som har skapt, bidratt og stått i forening, skulder ved skulder de siste 90 år. Og måtte alle følge deres eksempel de neste 90!

Se også:
Heismontørenes Fagforening fyller 90 år!,
HMF 90 år: Gooooood morning, HMF og
HMF 90 år: God, ikke meningsløs

Christian Olstad
Christian Olstad
Olstad er redaksjonsmedarbeider i fagbladet Heismontøren og på heis.no.

Siste artikler

HVA SKJER: POLITISK STREIK 14. MARS

Styret i Heismontørenes Fagforening har vedtatt en oppfordring til samtlige tilknyttede klubber om å gå til politisk streik fra klokka 13.00 den 14. mars.

Politisk streik mot økt pensjonsalder

Regjeringens forslag om å øke pensjonsalderen blir møtt med politisk streik og aksjoner.

HEISENE I VERDENS HØYESTE BYGG SKAL MODERNISERES

Med sine 828 meter er Burj Khalifa i Dubai, som sto ferdig i 2010, fortsatt verdens høyeste bygg. Nå skal heisene moderniseres.

OTIS SKAL MODERNISERE HEISENE I EIFFELTÅRNET

Heiser sørger for at besøkende til det 330 meter høye ikoniske tårnet i den franske hovedstaden skal slippe å ta beina fatt opp de 1665 trappetrinnene til toppen.
2,498FølgereLik
1,057FølgereFølg
41AbonnenterAbonnér
X