20. april 2024

Mellomoppgjøret: Varsel om plassfratredelse for HMF-medlemmer

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør hvor LO og NHO skal forhandle om lønnsreguleringen. Dersom partene ikke blir enige i løpet av lørdag den 10. april kan mer enn 23 000 LO-medlemmer, hvorav cirka 100 medlemmer fra HMF, bli tatt ut i streik.

Den 25. mars ble det brudd i forhandlingene i mellomoppgjøret. Dermed møtes partene til mekling fredag den 9. april med meklingsutløp den 10. april klokka 24.00.

Sannsynligheten for streik er historisk sett ikke stor, for i hvert eneste mellomoppgjør siden krigen har arbeidsgiverne og arbeidstakerne i privat sektor blitt enige.

Plassfratredelse for HMFs medlemmer

Dersom partene ikke blir enige innen fristen, vil 23 548 arbeidstakere i NHO-bedrifter kunne streike fra arbeidstidens begynnelse, senest fra klokka 06.00 søndag den 11. april, skriver LO på sine nettsider. Riksmekleren og NHO er blitt meddelt.

Blant disse er det i første omgang blitt varslet plassfortredele for 97 av HMFs medlemmer fordelt på Schindler, Kone, Otis og TKE. Foreningen har oversendt en liste til klubbene som igjen skal varsle medlemmene.

Alle medlemmer oppfordres til å følge med på utviklingen gjennom mediene i løpet av helgen. Dersom det mot alle odds skulle gå mot en streik vil det bli sendt ut mer informasjon mandag morgen.

«Jeg regner ikke med at det blir noen streik. Det hører med til sjeldenhetene at et mellomoppgjør leder til streik», sier Markus Hansen, leder av HMF.

«Det at såpass mange er arbeidsledige grunnet pandemien vil nok være et stort bakteppe inn i forhandlingene, og som gjør at det å gå til konflikt sitter langt inne. Men vi får nok ikke se noe endelig resultat før mange timer på overtid», fortsetter Hansen.

«NHO kastet hansken da de reelt gikk ut og sa at alle skal ned i lønn, så de har virkelig invitert til dans! Vi får se nå da, hvor tøffe forhandlingsutvalget vårt er. Jeg skulle ønske at LO hadde gått ut tidligere med hva man krevde konkret slik at man kunne målt resultatet noe bedre. Nå er det opp til forhandlingsutvalget. Økt kjøpekraft sier ikke så mye når man vet hvor kreativ man kan bli med prosentregning, glidning og overheng», avslutter han.

Lønnskravene

Som Hansen er inne på, så har som vanlig LO ikke gått konkret ut med hva som er deres krav i lønnsoppgjøret. Men ifølge LOs tariffpolitiske uttalelse for mellomoppgjøret 2021 vil de sikre medlemmenes kjøpekraft, og gjennom sine krav prioritere seriøsitet, likelønn og å motvirke lavlønn. Det vises til at prisutviklingen for Norge fra 2020 til 2021 anslås av Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjøret (TBU) til 2,6 prosent.

Forhandlingene i oppgjøret mellom partene i frontfagene i 2020 endte på 1,7 prosent. Noe som ikke utgjorde mer enn femti øre i lønnsøkning for den gjennomsnittlige industriarbeideren etter at det var tatt høyde for overheng og lønnsglidning.

NHO ønsker lønnsnedslag

NHO er klare på at lønningene må stige mindre enn prisene, noe som i realiteten er et reallønnsnedslag. De viser til at lønnsutviklingen hos handelspartnere i utlandet vil ligge på rundt 2,2 prosent, noe som er et godt stykke under forventet prisstigning på 2,8 prosent.

NHO har også tatt til orde for å senke innslagspunktet for lavlønnstillegg til lavere enn 90 prosent av en gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. En gjennomsnittlig industriarbeiderlønn er i dag på kroner 506 600.

Siste artikler

Jentene i bransjen samles på kvinnedagen

Vi var så heldige å få en invitasjon til Heisjentenes samling på kvinnedagen 8. mars. Jentene i bransjen samles for å ta opp viktige saker, snakke om problematikk i bransjen og for å delta i 8. mars-toget. Elleve medlemmer møtte opp til samlingen som gikk over to dager. På programmet gikk faglig og sosialt innhold hånd i hånd.

PARKERING ÅRSMØTE

Det er ordnet med flere parkeringsplasser for medlemmer som deltar på årsmøte i foreningen på foreningskontoret i Østre Aker vei 24, Oslo.

VIL HA NYE HELSEKRAV INN I HEISOVERENSKOMSTEN

Under tarifforhandlingene i 2022 ble det enighet om tiltak for å begrense eksponeringen av helsefarlig kvartsstøv ved arbeid i heissjakten. Nå krever foreningen ytterligere tiltak for å stanse eksponeringen.

DIGITAL LOGGBOK ER NÅ ETABLERT HOS KUNDER

Eiendomsselskapet Malling er den første kunden som tar i bruk Lilo-digital loggbok på alle eiendommer som de drifter. Det betyr at det er flere montører som får beskjed om å registrere seg som bruker og være klar for å loggføre digitalt.
2,499FølgereLik
1,058FølgereFølg
43AbonnenterAbonnér
X