17. april 2024

Koronasmitte er godkjent som yrkesskade

Yrkesskadereglene i folketrygden er nå endret slik at ansatte som pådrar seg Covid-19 med alvorlige komplikasjoner på jobb, kan gis rett til yrkesskadeerstatning.

Covid-19 var tidligere ikke listet som en sykdom som skulle kunne godkjennes som yrkessykdom, og gi rett til yrkesskadeerstatning. De nye reglene, som også vil gjelde for yrkesskadeforsikringsloven, har tilbakevirkendekraft fra 1. mars i fjor.

De nye reglene skal primært omfatte ansatte i helsevesenet, men det er også lagt opp til at de skal gjelde andre yrker der jobben gjøres i miljøer med særskilt sykdoms- eller smittefare, eller arbeidsområder hvor ansatte lett kan komme i kontakt med personer som er smittet av koronaviruset. Det må kunne vises til at smitten har skjedd under arbeid, og det er et krav til at det må ha oppstått alvorlige komplikasjoner som følge av sykdommen for å kunne ha rett til erstatning.

Vi spør Lars Aleksander Selebø, som er HMS-ansvarlig i foreninga, om det er nødvendig å melde fra om smitte til NAV hvis man er blitt frisk etter å ha vært syk med Covid.

«Det er som med alt annet, det er viktig å få dokumentert all skade og sykdom som skyldes arbeidet. Dette med tanke på de senskader som kan oppstå selv lang tid etter selve hendelsen. Da er det greit å ha registrert det som en yrkesskade,» sier Lars som oppfordrer alle til å melde inn også tidligere smittetilfeller som har skjedd før forskriften ble endret. «Vi vet enda lite om ettervirkningen av koronaviruset,» legger han til.

Hvordan skal eksempelvis en heismontør kunne bevise at smitten er skjedd i forbindelse med arbeidet?

«Det kan være vanskelig å bevise at smitten har skjedd under arbeid, særlig siden samfunnet for tiden er i en pandemi. Men i de tilfeller hvor du har blitt smittet etter et smitteutbrudd på arbeidsplassen eller på byggeplassen, så kan det lett dokumenteres at smitten er skjedd i arbeidet. Dette må derfor fremkomme av din skademelding,» sier Selebø.

«I tillegg kan heismontøren være innom mange steder i løpet av en arbeidsdag slik som sosiale institusjoner, medisinske institusjoner, aldershjem, sosialkontor osv. Steder som alle er nevnt i forskriften som arbeidsplasser med potensiell smittefare,» fortsetter han.

Han legger til at smittesporingsteamet til kommunene hjelper til med å finne smitteårsak hvis du lurer på om du er blitt smittet på jobb.

Les forskriften her.

Siste artikler

DIGITAL LOGGBOK ER NÅ ETABLERT HOS KUNDER

Eiendomsselskapet Malling er den første kunden som tar i bruk Lilo-digital loggbok på alle eiendommer som de drifter. Det betyr at det er flere montører som får beskjed om å registrere seg som bruker og være klar for å loggføre digitalt.

FEM OMKOM I ULYKKE MED BYGGEPLASSHEIS

Mandag den 11. desember omkom fem bygningsarbeidere da en byggeplassheis raste ned 20 meter på en byggeplass nord for Stockholm.

DE FLESTE ULYKKER MED RULLETRAPP SKYLDES FEIL BRUK

De aller fleste ulykkene med rulletrapper i Singapore i løpet av fjorårets ti første måneder, skjedde fordi folk ikke brukte dem riktig. Noe som kan være gjenkjennbart med norske forhold.

HEISMONTØR KLEMT I HJEL I SJAKTEN

Rett etter klokken tolv fredag den 29. desember ble politi, redningstjeneste og ambulanse varslet om en arbeidsulykke i en heissjakt syd i Stockholm.
2,499FølgereLik
1,060FølgereFølg
42AbonnenterAbonnér
X