20. april 2024
HjemEmneYrkesskade

yrkesskade

VIBRASJONSSKADER KAN GI NEDSATT FØLSOMHET I FINGRENE

Tiltak for å begrense eksponering av helsefarlig kvartsstøv på byggeplassene, vil også ha en helsebringende effekt mot vibrasjonskader som kan gi nedsatt følsomhet i fingrene som følge av langvarig bruk av vibrerende verktøy slik som slagdrill.

Koronasmitte er godkjent som yrkesskade

Yrkesskadereglene i folketrygden er nå endret slik at ansatte som pådrar seg Covid-19 med alvorlige komplikasjoner på jobb, kan gis rett til yrkesskadeerstatning.

Hvor ble det av ankerskinnene?

Langvarig bruk av vibrerende håndholdt verktøy, slik som en slagdrill, kan føre til muskel og skjelettplager. Flere av våre medlemmer har fått dokumentert varige vibrasjonsskader som en følge av mange år med montering av heis. Et godt tiltak hadde vært om sjaktene ble levert med ankerskinner for innfesting av festejern og sjaktdører.

«Endelig er Ramunas renvasket!»

Da Arbeidstilsynet undersøkte saken for flere år siden, ble det konkludert med at Ramunas Gudas selv fant på at han skulle rive heis. Nå renvaskes han for disse anklagene i Riksadvokatens nye konklusjon. «En stor seier for Ramunas,» sier Rune Larsen, nestleder i Heismontørenes Fagforening. «Samtidig er dette også en kraftig og berettiget kritikk av den elendige jobben Arbeidstilsynet har gjort i denne saken.»

Forbereder rettssak mot forsikringsselskapet

Heismontøren Morten Sandaas ble alvorlig skadet på jobb i 2016, og «claimhandleren» Crawford har siden den gang trenert saken. Nå forbereder Sandaas rettssak mot yrkesforsikringsselskapet Berkeley.

Vil sikte tre personer i Ramunas-saken

Politiet har nå avhørt to litauiske kollegaer av Ramunas Gudas. Politiadvokat Mona Brandmo sier til Budstikka at hun mener deres forklaring stemmer med forklaringen til Ramunas.

Yrkesskadeerstatning: HMF på høring i stortinget

Heismontørenes Fagforening vil endre lovverket.

Ramunas Gudas: Etterforskningen gjenopptas – igjen!

Riksadvokaten har opphevet henleggelsen fra Statsadvokaten.

Mottar støtte

Etter lang tids kamp frem og tilbake får Ramunas Gudas endelig noe erstatning etter arbeidsulykken ved riving av heis i Norge. NAV gir menerstatning på 600.000.- til yrkesskade Ramunas.

MEST BRUKTE EMNER

X