22. juni 2024

Byggevirksomhet i Oslo

Årlig registreres det 1200 til 1500 nye løfteinnretninger i Norge ifølge Direktoratet for Byggkvalitet. Vil boligbyggingen og etterspørselen etter heiser fortsette?

Boligbyggingen i hovedstaden har variert mye de siste årene, med et gjennomsnitt på 3100 nye boliger de siste 10 årene. I 2020 ble det fullført totalt 2 974 nye boliger, hvorav tre av fire boliger var blokkbebyggelse. Færrest nye boliger ble fullført i 2011 da det ble bygget 1 362 boliger, og flest i 2019 da det ble bygget 4 849 nye boliger.

I løpet av 2020 er det indre by som har dominert boligbyggingen i Oslo. Hvorav nesten 50 prosent av boligene ble oppført øst i indre by på steder som Løren, Ensjø, Kværnerbyen og i Bjørvika, ifølge Oslo kommune. Her var 98 prosent blokkbebyggelse.

De siste årene har det kommet mange høyhus i Oslo, noe som Barcode i Bjørvika er et eksempel på. En gladnyhet for heismontører som drømmer om å montere heis i et høyhus, er at Plan- og bygningsetaten har fått i oppdrag å vurdere aktuelle områder for flere høyhus i byen. Målet er å lage en strategi som gir en robust og klimavennlig byutvikling, skriver kommunen på sine nettsider. Prosjektgruppen ser på hele Oslo som mulige områder for flere høyhus, og det jobbes iherdig med å finne egnede steder som tilfredsstiller de lokale kvalitetene.

Alle som har vært innom et byggevarehus den siste tiden har merket at byggevarer har blitt dyrere. En av årsakene kan være nedstenging av produksjonen som en følge av pandemien, samtidig som etterspørselen var høyere da byggebransjen ble mindre rammet enn forventet. Både i Norge og internasjonalt har mangelen på tre, stål og kobber og halvledere, som brukes i elektronikk, blitt en mangelvare. Dette kan være en medvirkende faktor til at fremtidige byggeprosjekter kan bli utsatt.

Norsk økonomi vil få mindre drahjelp fra olje- og gassinvesteringer fremover, spår BNL som mener at oljepengebruken over statsbudsjettet ikke vil kunne fortsette å øke like raskt som før. Det forventes derfor en lavere boligproduksjon, mens nye yrkesbygg ventes å ligge flatt på grunn av store offentlige byggeprosjekter. Rehabiliterings-, ombyggings og tilbyggsmarkedet (ROT) er forventet å vokse.

Siste artikler

TARIFFOPPGJØRET – LO-LEDELSEN FORNEKTER SEG IKKE

En fagbevegelse uten streikerett - eller som ikke våger å ta rettigheten i egne hender dersom den formelt er fraværende, er ingen ordentlig fagbevegelse.

KARTLEGGER EKSPONERINGEN AV BYGGSTØV VED RENOVERING AV BYGG

Det er ikke kun på nye byggeprosjekter hvor bygningsarbeidere kan bli eksponert for byggstøv. I et pågående forskningsprosjekt skal Statens arbeidsmiljøinstitutt karakterisere støvet som dannes gjennom renovering av eksiterende bygg.

VIL BEDRE SIKKERHETEN PÅ ELDRE HEISER I SPANIA MED EN NY LOVGIVNING

Spanske myndigheter innfører en ny lovgivning hvor hensikten er å skjerpe sikkerheten på landets heiser. Det anslås at ca. 40 prosent av landets heiser må oppgraderes for å tilfredsstille det nye lovverket som trer i kraft 1. juli i år.

NYE HØYHUS I OSLOSENTRUM

I den nye høyhusstrategien for Oslo kommune som ble vedtatt i fjor høst, ble det åpnet opp for høyhus på mellom 42 til 125 meter i områdene rundt Oslo S.
2,500FølgereLik
1,061FølgereFølg
44AbonnenterAbonnér
X