15. juni 2024
HjemEmneByggebransjen

byggebransjen

Byggevirksomhet i Oslo

Årlig registreres det 1200 til 1500 nye løfteinnretninger i Norge ifølge Direktoratet for Byggkvalitet. Vil boligbyggingen og etterspørselen etter heiser fortsette?

MEST BRUKTE EMNER

X