TKE scorer på bærekraftighet

TK Elevator kommer best ut i en undersøkelse om bærekraftighet, sammenlignet med over 500 tilsvarende bedrifter.

Det er TKE som selv skriver dette på sine nettsider.  Det er Sustainalytics som har gjennomført ESG-analysen av selskapet, og som gir dem en score på 13,8 på en skala fra 0 til 100. Målingen tar for seg kriterier som respekt for menneskerettigheter og hensyn til miljø- og klimaendringer. En score på mellom 10 og 20 klassifiseres som «lav risiko».

ESG er den engelske forkortelsen for Environmental, Social and Governance, som på norsk kan oversettes til miljø- , sosiale- og forretningsetiske forhold. ESG handler om hvordan et selskaps produkter og tjenester bidrar til bærekraftig utvikling og hvordan det påvirker samfunnet og miljøet.

Det skal visstnok være det beste resultatet blant de over 500 tilsvarende selskapene som det internasjonale ratingbyrået Sustainalytics har hatt med i sin undersøkelse.

Forrige artikkelPensjonsranet
Neste artikkelStøtteerklæring til de tillitsvalgte ved Kaefer Energy