20. april 2024
HjemEmneBærekraft

bærekraft

KONE i front for det grønne skiftet

Omtrent 13 prosent av den norske bilparken er en elbil, og andelen er økende med et nybilsalg av elbil på godt over 60 prosent. Mindre enn 40 prosent av disse er elbiler til næring. Dette vil heisbedriften KONE gjøre noe med. Her har klubb og bedrift satt seg som et mål at 80 prosent av deres montører skal kjøre elektrisk bil innen utgangen av 2023.

TKE scorer på bærekraftighet

TK Elevator kommer best ut i en undersøkelse om bærekraftighet, sammenlignet med over 500 tilsvarende bedrifter.

MEST BRUKTE EMNER

X