5. mars 2024

KONE i front for det grønne skiftet

Omtrent 13 prosent av den norske bilparken er en elbil, og andelen er økende med et nybilsalg av elbil på godt over 60 prosent. Mindre enn 40 prosent av disse er elbiler til næring. Dette vil heisbedriften KONE gjøre noe med. Her har klubb og bedrift satt seg som et mål at 80 prosent av deres montører skal kjøre elektrisk bil innen utgangen av 2023.

Dette er i tråd med målsetningen i Nasjonal Transportplan om at det kun skal selges nullutslipps kjøretøy av segmentet personbil og lette varebiler innen 2025.

Som en del av KONEs miljøstrategi utgjør deres bilpark i Norge per i dag ca. 30 prosent nullutslippsbiler, noe som gjør de til ledende i bransjen.

«I vårt nye bærekraftsmål forplikter KONE seg til å redusere drivhusgassutslippene fra egen virksomhet med 50 prosent frem til 2030. Dette er i tråd med Parisavtalens ambisjon om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 °C. I tillegg sikter KONE på 40 prosent reduksjon av utslipp knyttet til egne produkters materialer og energiforbruk», sier Erik Johnson, administrerende direktør i KONE Norge.

En av de som allerede har kjørt elbil i noen år er KONE klubbens David Coron-Andersen. David gikk til anskaffelse av sin første private elbil da Nissan Leaf ble lansert i Norge i 2011.

«Det var på den tiden da elbil var nytt, og alle hilste på hverandre på veien slik som motorsyklistene gjør», ler David, som tidlig så alle de fordelene det er ved å eie en elbil.

Med gode argumenter for både miljøet og fra et økonomisk perspektiv tok klubben tidlig et initiativ ovenfor bedriften for å få de til å tilby elbiler til de ansatte. Men det var ikke før 2. generasjon av Nissan Leaf kom i 2017, med sine inntil 400 kilometer i rekkevidde, det ble interessant. Da gikk bedriften til anskaffelse av Nissan Leaf som firmabil for sine ansatte. Som et alternativ kom elbilen Opel Ampera, men på grunn av lang leveringstid ble denne erstattet av Hyundai Kona. Etter hva redaksjonen kjenner til er det nå tenkt å bytte ut utvalget med nye Volkswagen ID4 og Skoda Enyaq iV80. Alle bilene er registrert som femseter personbil egnet også for privatbruk.

«Ettersom el-varebiler ikke har tilstrekkelig rekkevidde enda, har vi valgt å tilby el-personbiler for å komme i gang», svarer direktøren da vi spør om begrunnelsen for hvorfor de valgte elektrisk personbil fremfor en elektrisk varebil.

Hovedtillitsvalgt i KONE, Bård Navrud, forteller at det også er tenkt på hver enkelt husstands klimafotavtrykk.

«Første prioritet er at bilen skal fungere i jobben, men ved at bedriften tilbyr en elbil som også egner seg til privatbruk kan husstanden kunne klare seg med kun en bil. Dette bidrar til hver enkeltes klimaregnskap. Dessuten er det ikke alle som har parkering til to biler hjemme», sier Bård, som legger til at montører som allikevel ønsker å anskaffe seg en elbil privat, registrere dette når bilen brukes i bedriftens ærend slik at bruken kommer med i klimaregnskapet.

Adm. dir. I KONE Erik Johnson. Foto: KONE

Anskaffelse av elektrisk tjenestebil enten som vare- eller personbil er i tråd med avtalen mellom bedrift og klubb som ble undertegnet av partene i år. Fra 2017 har de allerede en avtale om hvordan lading av firmabil hjemme skal kompenseres.

Det er ikke bare bedriften KONE og deres ansatte som er opptatt av miljøet.

«Bærekraft og klimaendringer er mer og mer viktig for våre kunder. Enkelte kunder ønsker informasjon om vår elbilpark, totale utslipp og fremtidige mål rundt bærekraft. Vår innstilling er å uansett gjøre det vi kan for å bidra til et bedre klima», forteller Johnson da vi spør hvilke krav markedet stiller.

«Elbiler er en del av våre miljømål. Vi jobber også på flere andre områder for å redusere vår klimapåvirkning. Blant annet jobber vi med å sikre at vårt strømforbruk på kontorer og lager kommer fra fornybare kilder», fortsetter han.

ET BIDRAG I KLIMAREGNSKAPET

Klimapolitikk er stadig på den politiske dagsorden både nasjonalt og internasjonalt. Allikevel tegnes det et bilde av at klimakuttene kan tas i industrien, jordbruket eller andre steder enn i måten vi i dag lever og forbruker, skriver Anja Bakken Riise i boka «Mitt klimaregnskap».

I boka «Mitt klimaregnskap» tar forfatteren bl.a. for seg elbil.

Offentlige tiltak er avgjørende for å redusere både de offentlige og private utslippene. Videre kan vær enkelt husstand så vel som bedrifter gjøre sitt for å få ned utslippene. Ikke bare bidrar KONE positivt til miljøet ved å tilby elbiler, de bidrar også positivt til vårt samlede klimaregnskap ved at bedriften legger opp til at husstanden kan klare seg med færre biler. Hvis flere samkjører, deler bil eller kjører mindre vil dette bidra til kraftig kutt i klimautslippene. Bare transportsektoren står på verdensbasis for 15 prosent av de globale klimautslippene. Vi nordmenn reiser i snitt 15 800 km innad i Norge hvert år, 11 900 km av disse er med bil.

ELBILENS KLIMAFOTAVTRYKK

Elbilen har et langt større klimautslipp i produksjonen enn fossilbiler, siden produksjon av bilbatterier krever enorme mengder energi. Men selv i land hvor en del av strømmen hentes fra kullkraft, kommer elbilen langt bedre ut enn fossilbiler når man ser på utslippene gjennom hele biles levetid, skriver Bakken Riise.

Siste artikler

HEISALARMER SOM BENYTTER 2G-NETTET MÅ OPPGRADERES

De store mobiloperatørene har varslet at de stenger ned 2G-nettet i løpet av 2025. Dette betyr at alle enheter som benytter 2G-nettet må byttes ut.

HVA SKJER: POLITISK STREIK 14. MARS

Styret i Heismontørenes Fagforening har vedtatt en oppfordring til samtlige tilknyttede klubber om å gå til politisk streik fra klokka 13.00 den 14. mars.

Politisk streik mot økt pensjonsalder

Regjeringens forslag om å øke pensjonsalderen blir møtt med politisk streik og aksjoner.

HEISENE I VERDENS HØYESTE BYGG SKAL MODERNISERES

Med sine 828 meter er Burj Khalifa i Dubai, som sto ferdig i 2010, fortsatt verdens høyeste bygg. Nå skal heisene moderniseres.
2,498FølgereLik
1,056FølgereFølg
41AbonnenterAbonnér
X