29. januar 2023

Byggstøv er farlig for helsa!

2,440FølgereLik
988FølgereFølg
29AbonnenterAbonnér

Byggstøv er ikke bare støv som du kan dusje av deg etter endt arbeidsdag. Flere målinger viser at byggstøv inneholder farlige partikler som innåndes og som kan påvirke helsen og forårsake blant annet astma, kreft og kols.

De farligste partiklene er de som du ikke kan se, og mindre de er jo lengre tid tar det før støvet legger seg. For eksempel vil ett støvpartikkel på 0,1 mikrometer kunne sveve i tolv dager før det legger seg selv fra en høyde på en meter. Når vi ikke ser støvet, men allikevel kan kjenne lukten av betong, så kan dette skyldes mikroskopiske mengder av betongstøv i luften.

Noen sykdommer, som silikose og astma, kan utvikle seg raskt. Mens andre sykdommer utvikler seg over tid ettersom støvet bygger seg opp i lungene. Men når symptomene først melder seg kan det allerede ha utviklet seg til en alvorlig sykdom, som kan føre til redusert livskvalitet eller tidlig død. Det sies at det hvert år dør flere hundre anleggsarbeidere som en følge av innånding av helsefarlig støv.

Tabell 1. Liste over grenseverdier for forurensninger i arbeidsatmosfæren hentet fra Forskrift tiltaks- og grenseverdier.

Om kvarts

Kvarts (silika) er et naturlig mineral som finnes i de fleste bergarter. Kvarts er også en sentral bestanddel i murstein, sement, betong, asfalt og mørtel. Når dette blir dannet om til små støvpartikler utgjør dette en helsefare ved innånding. Kvarts deles opp i tre grupper: Kristobalitt, Tridymitt og α-kvarts. Hvorav den siste er den mest vanlige og som forekommer i flere bergarter.

Støvmåling i sjakta

Det var etter en erfaringsutveksling mellom HMF og den amerikanske fagforeningen, IUEC, vi først ble gjort oppmerksom på de langsiktige helseutfordringene med støv på byggeplassene. Siden da har vernetjenesten i foreningen og klubbene hatt et høyt fokus på dette og krevd støvmålinger i heissjakter ved montasje. Etter hva redaksjonen kjenner til ligger flere av målingene utenfor forskriftens grenseverdier som krever at det skal iverksettes tiltak.

Det er forsket mye på helseutfordringene med byggstøv, og flere land har kommet langt ved å iverksette tiltak for å begrense innånding av støv på byggeplassen. Kostnaden ved å iverksette tiltak for å forhindre innånding av helsefarlig støv, med de konsekvenser som følger, er små. Tiltak som arbeidsgivere i dag er pliktet til å iverksette i henhold til norsk lovgivning.

Forslag til tiltak

Det er viktig at vi som jobber ute på byggeplassene har kunnskap om de helseutfordringene som vi kan utsettes for ved innånding av helsefarlig byggstøv.

Arbeidsgivere og entreprenører må iverksette tiltak og praktisere «rent bygg». Det må opprettholdes god personlig hygiene og skiftes på byggeplassen for ikke å ta med seg støvet hjem.

Husk å støvsuge jevnlig og benytt drill med mulighet for tilkobling av støvsuger. For optimal beskyttelse mot de minste og mest helsefarlige partiklene må det benyttes støvsuger i klasse H.

For å minimere borring må man vurdere alternativer som for eksempel bruk av monteringsskinner (ankerskinner) og boltepistol. Det er anbefalt å benyttes støvmaske i klasse P3 mot innånding av helsefarlig støv. Ta kontakt med ditt verneombud for oppfølging av tiltak eller rådfør deg med HMS-ansvarlig i foreninga.

Figur 1: Noen tiltak for å begrense helsefarlig støv på byggeplassen

Informasjon utgitt av det engelske Health and Safety Executive finner du her. Leverandøren Hilti har utgitt informasjon som du finner her.

Siste artikler

KONE KJØPER STARLIFT

I dag ble det kjent at Kone AS har kjøpt norskeide Starlift AS.

Ny faglig leder på OPPHEI

Opplæringskontoret for heisfaget har fått ny faglig leder. Tidligere heismontør Lars Selebø har tatt over etter at Geir Håvi gikk av med pensjon tidligere i år. Vi tok en tur opp til senteret på Karihaugen for en prat med Oppheis nyeste tilskudd.

MANGE ARBEIDSULYKKER – FÅ TILSYN 

En rapport fra Arbeidstilsynet viser at det var ni arbeidsskadedødsfall innen bygg og anlegg i 2021. Fire av dødsulykkene skjedde under byggearbeid, mens fem av dødsfallene skjedde i forbindelse med anleggsarbeid.

LÆRLINGSAMLING 2022

Det var et rekordbra oppmøte på årets lærlingsamling som fant sted i Bergen den siste helgen i november. Det var et stort engasjement både faglig og politisk, noe som låter bra for fremtiden.
X