30. mai 2023

Tariffkravene er overlevert

Mandag den 25. april ble foreningens tariffkrav høytidelig overlevert til motparten i Heisleverandørens Landsforening (HLF).

Det var leder av Heismontørenes Fagforening, Markus Hansen, som sammen med Forbundssekretær i EL og IT, Kim Andre Arnesen, møtte opp i Næringslivets Hus på Majorstua i Oslo for å overlevere kravene til årets tarifforhandlinger til arbeidsgiverne.

Blant årets krav er tiltak for å redusere eksponering av helsefarlig støv ved at det innføres tiltak som blant annet montering med ankerskinner, reisetid, økt utenbystillegg, en presisering av definisjon på heis med mer. Hele HMFs kravliste kan leses nedenfor.

Fra arbeidsgiverne stilte daglig leder i HLF, Ben Gjerland, og styreleder i HLF, Erik Johnson.

Heller ikke HLF stilte tomhendte, og hadde krav om en reduksjon av lønnssatsene for hjelpearbeidere. De ønsket å senke satsen fra 90,291 prosent til 80 prosent av fagarbeiderlønn for hjelpearbeidere som har jobbet to år eller mer i faget, og fra 84 prosent til 75 prosent for hjelpearbeidere som har jobbet mindre enn to år i faget.

Videre ønsket arbeidsgiverne at lønnssatsen på 60 prosent av fagarbeiderlønn for midlertidig arbeidskraft mellom 18 og 20 år, som benyttes på prøveanlegg og som ansettes midlertidig for arbeidserfaring, ikke lengre skal begrenses oppad til 20 år før de går over på hjelpersats.

Det er satt av tid til forhandlinger på Overenskomsten for heisfaget mandag 9. mai til onsdag 11. mai.

EL og IT Forbundet / Heismontørenes Fagforening fremmer nedenfor nevnte krav for Overenskomst for Heisfaget med tilhørende avtaler.

1. Beskytte ansatte mot kvartsstøv ved arbeid på heis

Der hvor det er mulighet, skal (1) bedriften legge til rette for at det skal monteres heis med ankerskinner. (2) Hvis det ikke finnes muligheter for dette, og det må bli montert heis i betongsjakt, skal bedriften legge til rette for dette ved å dele ut riktig verneutstyr og verktøy for jobben, som er innenfor kravene om betongstøv ( Drill med støvsuger, Støvsuger klasse (H), maske(FP3), vernebriller osv). (3) Hvis det ikke er mulighet for dette bør arbeidstiden redusere med 1 time om dagen.

2. Reisetid

Reisetid er arbeidstid med oppmøtested på bedriftens kontor.

3. Smussige arbeider

Legge til matfabrikk, kornsilo, likkjeller og obduksjon i smussig arbeider gruppe 1.

4. Arbeid på skip/ flytende installasjoner

Godtgjøres med et tillegg på 20%. Settes inn under §3.

5. Utabystillegget økes

Utabystillegget økes til 20 %.

6. Tjenestepensjon

Endring av §13 punkt 2.

De tre siste setningene i første avsnitt endres til:
«Tjenestepensjonsordningen skal omfatte alle arbeidstakere, uansett alder. Eventuelle unntak følger av ordningens regelverk og Lov om tjenestepensjon. Tjenestepensjonsordningen skal minimum omfatte alderspensjon, innskuddsfritak ved uførhet (Lov om tjenestepensjon § 2.1) og uførepensjon (Lov om tjenestepensjon § 8.1). Bedriften betaler premien. Bedriften velger selv sin pensjonsinnretning.»

7. Arbeid på rulletrapp, rullefortau og trappeheiser

Heisrelatert arbeid som normalt utføres av heisbedriftene, samt arbeid på rulletrapper/rullebånd/trappeheiser og lignende betales etter Heisoverenskomstens bestemmelser.

8. Definisjon av heis

Med heis forstås alle person- og vareheiser, som er forsynt med heisstol, plattform eller lignende, og som brukes til transport av personer og/eller varer mellom faste adkomst- og stoppesteder, og er styrt i en vertikal eller skrå bevegelsesbane.

EL og IT Forbundet / Heismontørenes Fagforening forbeholder seg retten til å trekke, endre eller komme med nye krav under forhandlingene.

Siste artikler

HMF VISER SIN STØTTE TIL AVSKJEDIGET TILLITSVALGT HOS IKEA

Mandag den 15. mai deltok foreningen på en støttemarkering utenfor Oslo tinghus hvor rettsaken mot arbeidsgiveren skulle foregå.

OSLO TAR FLERE GREP MOT SOSIAL DUMPING

Oslo kommune vil nå skjerpe kravene til sine leverandører for å bekjempe arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.

VIL FLAGGE UT VINTAPPING TIL DANMARK

Den 10. mai deltok foreningen på en markering til støtte for Vin- og Brennevinarbeidernes fellesklubb på Gjelleråsen rett utenfor Oslo.

TIL HIMMELS MED OSLO SPEKTRUM 

Den 19. april i år ga Oslo bystyre grønt lys til planene for prosjektet til nye Oslo Spektrum. Dermed får byen det første bygget som er på over hundre meter etter at Plaza sto klart i 1989.
2,472FølgereLik
996FølgereFølg
35AbonnenterAbonnér
X