22. juni 2024

WIREKLEMMER

Basert på vår erfaring, dukker det stadig opp spørsmål angående wireklemmer. Ut fra spørsmålene ser vi at kunnskapen på dette området er noe som kan styrkes.

Det finnes en rekke wireklemmer på markedet, men vi skiller på typene U-boltklemmer og kompresjonsklemmer. U-boltklemmer består av en sadel og en u-bolt som klemmer ståltauet sammen. Kompresjonsklemmer har ofte et større areal som klemmer mer helthetlig rundt ståltauet.

Før vi dykker ned i detaljene er det viktig å vite at flere typer av wireklemmer på markedet ikke er godkjent for løfting. Ofte omtales denne klemmetypen som godkjent for generell bruk.

U-bolt klemmer

I utgangspunktet er disse ikke godkjent for permanent montasje på ståltau som løfter en last. Dette er beskrevet i standarden EN 13411-5. De kan KUN brukes til løfting hvor man skal løfte ut en spesifikk last, noe som vi betegner som engangsløfting og de kan brukes til oppspenning av støtte wire som barduner og lignende.

Ser vi på hvordan kraft bildet ser ut i en slik forbindelse som vist i figur 1, så ser man hvor mye hver klemme holder (fem U-bolter i eksemplet). Bruker man tre u-bolter vil kreftene i u-boltene øke.

Figur 1: U-bolt klemmeforbindelse.

Av figur 1 så ser vi at en u-bolt-klemmeforbindelse her tar 20 % av lasten per klemme og det er stort sett friksjonen som oppstår som overfører kreftene. Her vil nok mange si at dette kan da ikke stemme, fordi vi skrur jo så hardt til at wire er godt synlig deformert under klemmen. Ser vi da videre på moment tabellen i figur 2 så vil man se at tiltrekkingsmomentet er mye lavere en det man normalt ville trodd var riktig.

Figur 2: Tiltrekningsmoment på u-boltklemmer.

Grunnen til dette er at man ikke skal ødelegge wire med for mye tiltrekking, da dette vil føre til reduksjon av bruddlasten på ståltauet i seg selv, samt at tauet blir ødelagt. Tar vi en 8 mm wire ser vi av tabellen at vi trenger fire klemmer med tiltrekkingsmoment på 6 Nm. Dette er ikke mye, bare prøv selv så skal du se.

Den siste problemstillingen som det ofte stilles spørsmål rundt er hvordan de skal monteres.

I utgangspunktet så skal man følge brukermanualen, men basert på standard EN 13411-5 så skal klemmer monteres med sadel på last delen av tauet og bøylen over dø-enden på tauet. Figur 3 viser også avstanden mellom klemmene.

Figur 3: Avstand mellom U-boltklemmer

Figur 4: Feil montasje av u-boltklemmer-

Basert på dette kan man tydelig se at slike u-bolt klemmer ikke egner seg for permanent løfting, da man måtte inspisere forbindelsen ofte og ha kontroll på tiltrekkingsmomentet hele veien. Tester som er utført viser at hvis en slik forbindelse begynner å gli går det ikke så lenge før den glipper ut og løsner.

Kompresjonsklemmer

Det finnes mange typer av kompresjonsklemmer på markedet, mest kjent i denne bransjen er vel kanskje Iron grip klemmer og kanskje Eureka klemmer.

Forskjellen er at disse klemmetypene ofte er godkjent som permanent montert endeavslutting på en løfteinnretning. Disse typene oppfyller kravene som er gitt i EN13411-3 for presshylser.

Det meste kritiske med denne typen er korrekt montasje og videre jevnlig kontroll på forbindelsen. I figur 6 under ser man en komplett montasjeanvising og som man ser skal dette gjøre med spesifikke momenter, avstander og antall klemmer.

Figur 6: Komplett montasjeanvising irongrip klemmer.

Alle wireklemmer av denne typen gjør at samlet bruddlast på ståltauet må reduseres med 10% i forhold til bruddlasten tauet er oppgitt med. Legg også merke til at de fleste kompresjonsklemmer kan bare bruke opp til en styrke på tauet som er 1960 N pr kvadrat mm. Over dette blir ståltauene en del hardere og de blir mindre komprimerbar og dermed er det vanskelig  å oppnå rett friksjon på forbindelsen.

Selv om kompresjonsklemmer er godkjente i forbindelse med løfting vil vi ikke anbefale denne typen til permanente oppheng i løfteinnretinger som en heis. Dette skyldes i stor grad at antall start/stopp vil påføre en ekstra dynamisk belasting på klemmene over tid som vil føre til at de sklir på ett eller annet tidspunkt. I tillegg må en ha ett kontroll regime med inngående kontroll av forbindelsen med jevne intervaller, samt kontroll av moment på boltene.

Heiskontrollen utfører Periodisk kontroll hver 24 måned, men det vil for wire klemmer være altfor lange intervaller mellom kontrollene. Basert på egen erfaring vil kontroll av slike forbindelser måtte gjøres hver måned.

Da gjenstår det bare å ønske dere en sikker dag videre og husk at ved løfting skal man aldri stå eller befinne seg under hengende last.

Norsk Heiskontroll
Norsk Heiskontrollhttp://www.nhk.no
NHK er opptatt av sikkerhet og trygghet for eiere av løfteinnretninger og arbeidsutstyr.

Siste artikler

TARIFFOPPGJØRET – LO-LEDELSEN FORNEKTER SEG IKKE

En fagbevegelse uten streikerett - eller som ikke våger å ta rettigheten i egne hender dersom den formelt er fraværende, er ingen ordentlig fagbevegelse.

KARTLEGGER EKSPONERINGEN AV BYGGSTØV VED RENOVERING AV BYGG

Det er ikke kun på nye byggeprosjekter hvor bygningsarbeidere kan bli eksponert for byggstøv. I et pågående forskningsprosjekt skal Statens arbeidsmiljøinstitutt karakterisere støvet som dannes gjennom renovering av eksiterende bygg.

VIL BEDRE SIKKERHETEN PÅ ELDRE HEISER I SPANIA MED EN NY LOVGIVNING

Spanske myndigheter innfører en ny lovgivning hvor hensikten er å skjerpe sikkerheten på landets heiser. Det anslås at ca. 40 prosent av landets heiser må oppgraderes for å tilfredsstille det nye lovverket som trer i kraft 1. juli i år.

NYE HØYHUS I OSLOSENTRUM

I den nye høyhusstrategien for Oslo kommune som ble vedtatt i fjor høst, ble det åpnet opp for høyhus på mellom 42 til 125 meter i områdene rundt Oslo S.
2,500FølgereLik
1,061FølgereFølg
44AbonnenterAbonnér
X