21. mai 2024

Jentene i bransjen samles på kvinnedagen

Vi var så heldige å få en invitasjon til Heisjentenes samling på kvinnedagen 8. mars. Jentene i bransjen samles for å ta opp viktige saker, snakke om problematikk i bransjen og for å delta i 8. mars-toget. Elleve medlemmer møtte opp til samlingen som gikk over to dager. På programmet gikk faglig og sosialt innhold hånd i hånd.

Flere lærlinger

Ett av temaene som ble tatt opp omhandlet hvordan vi skal få flere jenter inn i faget. Her har vi enda en lang vei å gå. Det er per dags dato 14 kvinnelige heismontører eller lærlinger i Kone, TKE, Otis, Heiskompaniet og Orona. I fjorårets kull på OPPHEI var det tre kvinnelige lærlinger, og dette er en positiv økning. Vi ser at noen firmaer er bedre enn andre på å ta inn kvinnelige lærlinger. Noen firmaer har sagt at de helst vil ta inn to kvinnelige lærlinger av gangen, fremfor bare en. Heisjentene stiller seg kritisk til dette, og mener at en er bedre enn ingen. Det ser hittil dårlig ut for årets rekruttering, da det kun er Orona som tar inn en kvinnelig lærling.

Skuffet over Schindlers ledelse

Ingrid Overholt har lenge vært en viktig stemme for jentene i faget, og har gjort mye for å prøve å få flere inn i bransjen. Hun har fått lederrollen i Heisjentene, og legger til rette for samlinger som denne. Ingrid tok en ringerunde til ledere/HR i heisbedriftene for å høre hvordan det står til med rekrutteringen, og etter samtale med Ben Gjerland fra Nelfo, er hun positiv. Gjerland og Nelfo er positive til en økning av jenter i faget, og ønsker en aktiv rekruttering av flere jenter. Her bør lista ligge, ifølge Ingrid, som er særlig skuffet over ledelsen i Schindler Oslo, og deres holdninger til jenter inn i bransjen. For Ingrid virker det som om Schindler ikke gir kvinnelige lærlinger en sjanse, selv om andre firmaer i bransjen får det til.

Den 8. mars samlet jentene i bransjens seg for å ta opp viktige saker, snakke om problematikk i bransjen og for å delta i 8. mars-toget. Foto: Øystein Tømmervik/EMF.

Kommet for å bli

Heisjentene sørger for samhold og at det alltid er noen tilgjengelig å snakke med om problemer og dele utfordringer. De tar også faglige diskusjoner og deler perspektiver fra sjakten. En av sakene de har snakket om er hvordan de skal sikre at lærlingene som begynner skal ha skikkelige arbeidsforhold. 

«Lærlinger kan generelt bli behandlet litt dårlig av noen montører, og det er viktig at man tar vare på lærlingene og snakker ordentlig til dem uansett kjønn,» sier flere av jentene på samlingen. 

Heisjentene skal fortsette å ha samlinger, og jobbe både innenfor og utenfor sjakten for å få flere jenter inn i faget, «Vi har kommet for å bli!» konstaterer Ingrid. For å bli ansett som et individ i en gruppe må man oppnå minst 20 prosent av hele gruppa. Per nå er de kvinnelige heismontørene for få til å anses som en likeverdig del av kollektivet. Heisjentene har regnet på dette, og hvis vi fortsetter i tempoet med rekruttering slik det er nå, vil man ikke ha 20 prosent kvinnelige heismontører før rundt år 2100. Dette forutsetter at vi klarer å beholde de vi får inn i bransjen. Sånn situasjonen er nå ser allerede mange av jentene på muligheter for videreutdanning. 

«Vi har et mål om å bli flere jenter. Det forutsetter at vi klarer å ta vare på de vi har for å skape et miljø som tiltrekker seg flere jenter.,» sier Ingrid.

Et av målene de jobber for, er muligheten til å jobbe to og to, for å sikre bedre psykososiale arbeidsforhold. Det er også lettere å håndtere problemer sammen, og fordelaktig med tanke på sikkerhet. De prøver å ha Heisjentene-samlinger en ganger i året, men møtes flere ganger og bruke HBU uken og heiscupen som møte plass. De håper de får fortsette med dette viktige arbeidet. Dette for å sikre samholdet, ha en plattform for å dele utfordringer og ha noen å støtte seg til. 

Nelfo Oslo har latt seg inspirere av Montørjentene i EL og IT Vestland, som opprettet et jentenettverk på sosiale medier i 2022. Dette kan ha ført til at antall jenter som signerte lærekontrakter i 2023 økte fra sju til fjorten prosent. Her er Ingrid med i planlegging. 

Trine Hardy er leder av EL og IT i Oslo/Akeshus. Her i fra en støttemarkering under streiken på Olivia i 2023. Foto: HMF.

Kvinnekampen fortsetter

Trine Hardy, leder i EL og IT Oslo og Akershus, var også innom samlingen for å innlede om historie og kvinnekamp gjennom tidene – helt fra kampen om kvinners stemmerett til dagens utfordringer. Det ble en del snakk om hvordan holdningene i bransjen er. Noen av de eldre kara, samt de yngste, er kanskje de med de dårligste holdningene. Holdningen til de eldre kan muligens komme av at mye var annerledes før. Samtidig tror man at dårlig internettkultur kan ha noe med hvordan de yngste formes. Mange føler at de må motbevise fordommer for å få respekt fra noen av gutta. Etter seminaret på fredag samlet Heisjentene seg på Youngstorget for å høre apeller og gå i 8. mars-toget.

Klare for tarriffoppgjør

Heisjentene er klare for tariffoppgjøret i vår, og hadde saken oppe på samlingen. De mener det er viktig å brette opp ermene når det er snakk om ting som går på helsen, spesielt når det har vist seg at kvartsstøv er så helseskadelig som det er. 

Heisjentene er fornøyde med samlingen og håper på like bra oppmøte og suksess ved neste møte.

Christopher R. Fossum
Christopher R. Fossum
Fossum er nestleder i HMF og redaksjonsmedarbeider i fagbladet Heismontøren og på heis.no.

Siste artikler

DU KAN NÅ AVGI DIN STEMME

Den 8. mai ble det enighet i forhandlingene på heisoverenskomsten. Frem til 23. mai kan alle medlemmer si hva de mener om resultatet ved å avgi sin stemme.

ENIGHET I TARIFFOPPGJØRET

Etter tre dager med forhandlinger ble det onsdag kveld enighet med arbeidsgiverne i tarifforhandlingene på heisoverenskomsten.

TARIFFORHANDLINGENE DAG FOR DAG

Mandag 6. mai til onsdag 8. mai er satt av til tarifforhandlinger på Overenskomsten for heisfaget.

TARIFFORHANDLINGENE STARTER I DAG

Det var et forventningsfullt og optimistisk forhandlingsutvalg som i dag stilte til forhandlinger i Næringslivets Hus på Majorstua i Oslo.
2,501FølgereLik
1,063FølgereFølg
44AbonnenterAbonnér
X