15. juni 2024

KVARTS
DET FARLIGE STØVET

Foto: istock_Skynesher Av HMS-utvalget Små støvpartikler med kvarts kan sveve i inntil tolv dager før det legger seg – selv fra en høyde på en meter. Respirabelt støv kan trenge dypt ned i lungene og forårsake kols, silikose og lungekreft. Les videre
cdn_helper

HVA ER KVARTS?

Kvarts er et mineral med krystallstruktur som består av silisiumdioksid (SO2), og kan være like skadelig for deg som asbest!

Det er et av de vanligste mineralene i jordskorpen.

Eksponering av kvartsstøv kan gi deg:

- SILIKOSE
- LEDDGIKT
- KOLS
- ULCERØS KOLITT
- LUNGEKREFT
- CROHNS SYKDOM
- SARKOIDOSE

Forekomst og bruk

Kvarts finnes i materialer som murstein, fliser, stein, betong, asfalt og mørtel. Helserisikoen ved krystallinsk silica er først og fremst knyttet til innånding av støv. Sprengningsarbeid, skjæring, chipping, boring og sliping av materialer som inneholder kvarts kan føre til kvartsstøv som er farlig.

Kvarts er det nest vanligste mineralet i jordskorpa, og det finnes i ulike mengder i de fleste bergarter som for eksempel flint, kvartsitt og granitt, men kan også finnes i sand og leire.

Mineralet er så hardt at det kan ripe glass, men det er ikke helsefarlig før støvet blir finkorna gjennom knusing, sprenging eller boring. For det er først da de fineste partiklene, respirabelt krystallinsk silika, kan trenge ned i lungene og forårsake skade.

Respirabelt støv

Kvartspartikler som pustes inn, kapsles inn i lungeblærene slik at lungevolumet gradvis blir mindre. Dette medfører pusteproblemer og økt belastning på hjertet, og en rekke andre alvorlige sykdommer.

HVA KAN DU SOM Du har rett og plikt til å varsle om tilfeller
som øker risiko for farlig arbeid
eller eksponering, og plikt til å varsle
og eventuelt stanse farlig arbeid!
ARBEIDSTAKER GJØRE?
COLOR IS A POWER WHICH Paint Brush Add-On
Now Available exclusively
for Slider Revolution.
GET IT NOW DIRECTLY INFLUENCES THE SOUL
SCRATCH ME FREE Paint Brush Add-On
Now Available exclusively
for Slider Revolution.
GET IT NOW FOR A SURPRISE!
cdn_helper cdn_helper
  • Studer HMS-tavle og gå igjennom arbeidsplassens SHA-plan. Her vil du få all info om hvordan planlegge og gjennomføre dine arbeidsoppgaver på tryggest mulig måte.
  • Bruk støvmasker klasse FFP3 ved støvende arbeid eller på steder med betongstøv (meisling, pigging, boring, sliping, støvsuging med filter dårligere enn klasse H, og ellers ved alt arbeid med materialer som inneholder kvarts).
  • Koordinering av forskjellige arbeidsgrupper for reduksjon av kvartseksponering på arbeidsplassen.
  • Hold støvmengdene lave – spesielt det fineste støvet!
  • Bruk alltid støvsuger/avsug med minimum filterklasse H.
  • Sørg for hyppig og godt renhold.
  • Du har medvirkningsplikt (AML §2.3). Bruk utstyr som hindrer eksponering av helseskadelige partikler.

Byggherres ANSVAR Welcome About Projects Contact
  • Arbeidsgivers og byggherres overordnede ansvar er og gi grundig opplæring og tilfredsstillende arbeidsutstyr/verneutstyr.
  • Koordinator og/eller samordningsansvarlig må påse at alle arbeidstakere er kjent med arbeidsplassens rutiner og bestemmelser for å jobbe helsefremmende, og for å hindre eksponering av risiko mellom arbeidsgruppene.
  • Hindre spredning av helseskadelige støv og kjemikalier.

I heisbransjen har vi hatt fokus på kvarts siden 2019. ARBEID MOT KVARTS
I HEISBRANSJEN
ARBEID MOT KVARTS
I HEISBRANSJEN
cdn_helper

I tariffoppgjøret i 2022 ble partene blant annet enige om tiltak for å begrense eksponering av helsefarlig kvartsstøv. Siden den gang har de fleste heisbedrifter innført tiltak med støvsugere klasse H, støvmaske (FP3), boltepistol og andre hjelpemidler.

HLF og HMF er samstemte

Etter tariffoppgjøret 2024 kom Heisleverandørenes Landsforening (HLF) og Heismontørenes fagforening (HMF) med en erklæring om risikoen forbundet med eksponering for kvartsstøv i heisbransjen.

Organisasjonene har kommet frem til at tiltak må iverksettes for å redusere risikoen for helse- og sikkerhetsproblemer knyttet til kvartsstøv.

Kvartsstøv er en kjent utfordring i en rekke bransjer, inkludert bygg- og anleggssektoren, hvor boreaktiviteter ofte skaper støv som kan inneholde kvarts. HLF og HMF oppfordrer alle byggherrer og entreprenører, fra tidlig utredningsfase, og videre gjennom planlegging, prosjektering og utførelse, til å velge løsninger som reduserer faren for eksponering av kvartsstøv for arbeidstakerne som skal utføre arbeidet.

I heisbransjen kan kvartsstøv oppstå under boring i betong i heissjakten. HLF og HMF understreker betydningen av å handle proaktivt for å beskytte arbeidstakernes helse og sikkerhet.

Løsninger som bruk av ankerskinner, vil redusere behovet for boring i sjakten og vil kunne være et effektivt tiltak for å begrense eksponeringen for kvartsstøv. Denne løsningen vil bidra til umiddelbar reduksjon av risikoen for arbeidsrelaterte helseproblemer. Ankerskinner vil også bidra til at støy og vibrasjoner reduseres vesentlig. Dette vil også være et godt bidrag til renere bygg.

Som en del av sitt engasjement for bransjens sikkerhet og trivsel, har HLF og HMF også planer om å utføre felles målinger av støvnivåer i heissjakter. Disse målingene vil gi verdifull innsikt og grunnlag for videre handling for å beskytte arbeidstakernes helse.

I heisbransjen kan kvartsstøv oppstå under boring i betong i heissjakten. Ankerskinner vil også bidra til at støy og vibrasjoner reduseres vesentlig. Dette vil også være et godt bidrag til renere bygg. Illustrasjonsfoto er et tatt av fotograf Ken Opprann i forbindelse med heismontasjen på Nasjonalmuseumet i 2018.

Cybernetic ork kid in neo tokyo

Enjoy ultimate flexibility and high-end visuals with this WordPress slider with text and image.

wordpress slider plugin

Join Now

Walking the streets in search of fate

Elevate your website to a new level of visual fidetly with this wordpress image slider with text overlay.

slider with text overlay

Get The Revolution

The AI Hub of Night city

Let Slider Revolution do the heavy lifting for you, next time you want to use a WordPress slider with text navigation on your website.

IMAGE SLIDER

Enter Cyberspace

Follow the white rabbit

The worlds best wordpress image slider with text overlay offers hundreds of ready-to-go templates like this one.

The #1 slider plugin

Get Going
cdn_helper cdn_helper cdn_helper cdn_helper cdn_helper

betennelsessykdommer
Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) er det eneste forskningsinstituttet som forsker på alle sider ved arbeidsmiljø og arbeidshelse. Instituttet er en uavhengig kunnskapsformidler, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

STAMI har publisert flere relevante artikler angående kvarts:
Relevant forskning arrow_back lungesykdommer arrow_back lungefunksjon arrow_back
X