Feilmontering fører til heisulykker i India

Det ble registrert 28 dødsulykker med heis i India i 2019. Nå jobber heisbransjen i landet for en felles nasjonal sikkerhetsstandard på heiser.

Heiser er ikke lengre en luksus, og antall heiser øker i India, skriver The Economic Times – det gjør også antall dødsulykker. Etter en gjennomgang av dødsulykker som har vært omtalt i media, har de til sammen talt 28 dødsulykker relatert til heis i 2019.

Ifølge beregninger er det mellom 600 og 1000 heisleverandører i India, hvorav de fleste er små aktører som står for 35 prosent av markedet.

Ufaglært

I India er det utbredt med at underleverandører monterer heiser for produsentene. Mens de store konsernene tilbyr egne opplæringsprogram for å kvalitetssikre sine underleverandører, fryktes det at de små aktørene ikke kan tilby sine underleverandører den samme opplæringen. Videre meldes det at feilmontering av heiser fører til ulykker.

Nå etterlyses en strengere lovgivning

Mens det finnes lovgivning i Maharashtra og Karnataka, så finnes det ingen nasjonale regler som håndhever sikkerhetsstandarden i hele landet. De fleste standarder er kun anbefalinger, og selv heiskontroll er ikke utbredt i hele landet. En annen årsak til ulykkene som nevnes er mangelen på automatdører.

Opprettholde fagstatusen

Dette viser hvor viktig det er å opprettholde fagstatusen slik som vi har i Norge. Denne statusen må opprettholdes ved at det stilles strenge krav til fagbrev både for montasje og reparasjoner, etterutdanning, faste ansatte, sterk lovgivning og en obligatorisk uavhengig heiskontroll.

Forrige artikkelHar du en kollega som ikke har hatt krympelag?
Neste artikkelSiste frist for forslag til årsmøtet!