22. juni 2024

«Endelig er Ramunas renvasket!»

Da Arbeidstilsynet undersøkte saken for flere år siden, ble det konkludert med at Ramunas Gudas selv fant på at han skulle rive heis. Nå renvaskes han for disse anklagene i Riksadvokatens nye konklusjon. «En stor seier for Ramunas,» sier Rune Larsen, nestleder i Heismontørenes Fagforening. «Samtidig er dette også en kraftig og berettiget kritikk av den elendige jobben Arbeidstilsynet har gjort i denne saken.»

Denne artikkelen er delvis basert på Budstikkas artikkel om samme sak, og sitater derfra er gjengitt med tillatelse.

Det er nå syv år siden Ramunas Gudas ble livstruende skadd på en byggeplass i Kirkeveien i Bærum. Til nå har saken blitt henlagt tre ganger, og de skyldige har fått gå fri. Saken tok en positiv vending så sent som i fjor, da Ramunas fikk en etterlengtet erstatning på 2,4 millioner kroner for arbeidsulykken, og etter nok en etterforskning i fjor høst, ble det endelig tatt ut siktelse mot de skyldige.

Påtaleunnlatelse

Budstikka har også fulgt saken tett, og skriver i sin sak (bak betalingsmur): «Politiet har nå konkludert i det som trolig er siste etterforskningsrunde i saken, nesten syv år etter ulykken. Riksadvokaten har gitt både Ramunas sjef i selskapet Norena Services, Vyandas Piaulokas, og hovedentreprenøren RVS påtaleunnlatelse med en måneds ankefrist.»

Dette betyr at de tiltalte har gjort noe straffbart, men at påtalemyndighetene ikke kommer til å fremme straffesak. Påtaleunnlatelse brukes gjerne som en advarsel til den siktede, og dommen blir stående i strafferegisteret.

Rune Larsen i Heismontørenes Fagforening har kjempet for Ramunas’ rettigheter i sju år. Her fra en markering i 2018. Foto: Christian Olstad

Utilstrekkelig av Arbeidstilsynet

«Ramunas Gudas ble uten tilstrekkelig opplæring og uten at det var foretatt en risikovurdering satt til å rive en heis. Som følge av manglende opplæring og/eller fokus på risiko festet ikke Gudas sitt personlige verneutstyr (fallsele) på en korrekt måte idet han festet seg til heiswiren som var festet til heisstolens motvekts-lodd,» står det i påtaleunnlatelsen, ifølge Budstikka. Et sentralt spørsmål i saken har hele tiden vært hvorvidt Ramunas faktisk ble satt til å rive heisen av sine oppdragsgivere, eller om han begynte med det på eget initiativ. Oppdragsgiverne har hele tiden hevdet at Ramunas ikke hadde fått beskjed om å gjøre dette arbeidet. Nå har politiet konkludert med det motsatte. Rune Larsen i Heismontørenes Fagforening har kjempet for Ramunas’ rettigheter i sju år, og er glad for at Ramunas nå endelig er renvasket. «Nå er det altså kommet fram at det i forkant av ulykken, før Ramunas ble satt til å rive heis, ikke var noen sikker jobbanalyse (SJA), ingen HMS og ingen tilstrekkelig opplæring,» sier Larsen, og påpeker videre: «Arbeidstilsynet konkluderte med at alt innen HMS var i skjønneste orden, men de snakket kun med Ramunas sine overordnede, og konkluderte ut fra det at Ramunas begynte å rive heis inne i en heissjakt helt av seg selv. Denne dommen må derfor også ses på som et kraftig og velfortjent slag i trynet til Arbeidstilsynet!»

«Det ligger mellom linjene her at man kan risikere livet til utenlandske arbeidere for å øke fortjenesten»

Rune Larsen, Heismontørenes Fagforening

Til Budstikka legger ikke Larsen skjul på at det samtidig er en stor skuffelse at ingen blir idømt straff: «Det ligger mellom linjene her at man kan risikere livet til utenlandske arbeidere for å øke fortjenesten. Risiko for straff finnes ikke. Dette er ikke bare svært skuffende, men også enormt provoserende, særlig sett i sammenheng med samfunnsproblemet arbeidslivskriminalitet.»

Jobbskifte

Ramunas Gudas selv har det etter forholdene bra, til tross for at helsa ikke har bedret seg. «Det er blitt vanskelig for meg å jobbe fysisk grunnet mine alvorlige helseplager. Derfor ble jeg nødt til å skifte jobb,» forteller han til Budstikka. Ramunas jobber nå i et reklamebyrå som er sertifisert til å ansette uføretrygdede hvor arbeidsdagen tilpasses deres behov. Videre påpeker Ramunas hvor urettferdig det er at ingen må stå til ansvar for lovbrudd som utsetter andre for livsfare. «Det er skrekkelig for dem som blir utsatt for noe slikt, noe jeg smertelig får merke for resten av livet mitt. Det er i det minste godt at Riksadvokaten mener sterkt at arbeidsgiver ikke fulgte HMS-regler, men det hjelper ikke for mine skader og dårligere helse,» fastslår han ovenfor Budstikka nå, syv år etter ulykken. Samtidig er Ramunas svært glad for all hjelpen han har fått av sine norske venner. «Uten dem hadde jeg aldri kommet noen vei,» konkluderer han ovenfor avisa.

Budstikka har vært i kontakt med RVS, men styreleder Preben Holter Ellingsen har ingen kommentarer til avisa. Vyandas Piaulokas har ikke avisa klart å få tak i.

Hele saken, som sto på trykk i Budstikka 15. mai, kan du lese her (bak betalingsmur).
Se også vårt omfattende arkiv om saken her.

Siste artikler

TARIFFOPPGJØRET – LO-LEDELSEN FORNEKTER SEG IKKE

En fagbevegelse uten streikerett - eller som ikke våger å ta rettigheten i egne hender dersom den formelt er fraværende, er ingen ordentlig fagbevegelse.

KARTLEGGER EKSPONERINGEN AV BYGGSTØV VED RENOVERING AV BYGG

Det er ikke kun på nye byggeprosjekter hvor bygningsarbeidere kan bli eksponert for byggstøv. I et pågående forskningsprosjekt skal Statens arbeidsmiljøinstitutt karakterisere støvet som dannes gjennom renovering av eksiterende bygg.

VIL BEDRE SIKKERHETEN PÅ ELDRE HEISER I SPANIA MED EN NY LOVGIVNING

Spanske myndigheter innfører en ny lovgivning hvor hensikten er å skjerpe sikkerheten på landets heiser. Det anslås at ca. 40 prosent av landets heiser må oppgraderes for å tilfredsstille det nye lovverket som trer i kraft 1. juli i år.

NYE HØYHUS I OSLOSENTRUM

I den nye høyhusstrategien for Oslo kommune som ble vedtatt i fjor høst, ble det åpnet opp for høyhus på mellom 42 til 125 meter i områdene rundt Oslo S.
2,500FølgereLik
1,061FølgereFølg
44AbonnenterAbonnér
X