21. mai 2024

Scan Heis i Bergen tatt for grov sosial dumping

I en rapport, utarbeidet av Bergen kommune, kommer det frem at Scan Heis ikke har gitt overtidsbetaling og rett timelønn til sine ansatte. Nå må de tilbakebetale nesten 60.000 kroner. «Dette er selve definisjonen på sosial dumping!» sier Trond Polden, leder i bergensavdelingen av Heismontørenes Fagforening.

Bergen kommune så nærmere på saken etter at Heismontørenes Fagforening varslet dem om kritikkverdige forhold på byggeplassen ved Sandsli bo- og aktivitetssenter tidligere i år.

Kommunens rapport er klinkende klar; Scan Heis og deres underleverandør PLTW har opptrådt mer enn kritikkverdig! «Det er på høy tid at måten Scan Heis driver selskapet sitt på får konsekvenser,» sier Markus Hansen, leder i HMF. «Vi har hatt flere varslingssaker om Scan Heis tidligere, men de har alltid klart å sno seg unna.»

«Dette er selve definisjonen på sosial dumping!»

Trond Polden, HMF Bergen

Det er Bergen kommune som er byggherre på prosjektet, og Constructa står som hovedentreprenør. Scan Heis er engasjert av Constructa for heismontasjen på prosjektet, og Scan Heis har videre engasjert Professional Lift Trade Works Ltd (PLTW).

Sosial dumping

Rapporten avslørte at de to utenlandske arbeiderne som jobbet for PLTW ble grovt underbetalt og ikke fikk kompensert overtidsarbeid. «Bergen kommune og Constructa har inngått en kontrakt som stiller tydelige krav om at alle ansatte hos leverandører og underleverandører skal ha lønn- og arbeidsvilkår i henhold til allmenngjorte eller landsomfattende tariffavtaler, der det finnes. Og i heisbransjen finnes nettopp det!» forklarer Trond Polden, og fortsetter: «Begge arbeidstakerne i dette tilfellet har mer enn to års ansiennitet, og deres minimumlønn skulle derfor ha ligget på 297,94 kroner i timen. I stedet har de fått 210 kroner i timen.» Det er også blitt jobbet overtid på lørdager, noe som ifølge heisbransjens tariffavtale gir rett på 100% overtidsbetaling. «De har til sammen arbeidet 17 timer på lørdager, noe som utgjør 5064,98 kroner, som de heller ikke har fått utbetalt,» sier Polden. «Dette beviser jo at Scan Heis driver med sosial dumping. Det vi ser i rapporten fra Bergen kommune er selve definisjonen på sosial dumping!»

Landsomfattende tariffavtale

Scan Heis har i et brev via sin advokat tidligere stilt spørsmålstegn ved hvorvidt heisbransjens tariffavtale er landsomfattende eller ikke, og mener derfor de ikke har brutt noen avtaler. Likevel har Scan Heis og PLTW valgt å tilbakebetale lønn og overtid slik Bergen kommune ber dem om. «At de velger å tilbakebetale er en direkte innrømmelse av at de i dette tilfellet har drevet med sosial dumping,» påpeker Hansen, men det er ikke Atle Helland, daglig leder i Scan Heis enig i. Til Bergensavisen (BA) sier han at heisoverenskomsten ikke er allmenngjort, og derfor ikke gjelder på det arbeidet Scan Heis utførte. Helland sier også at Scan Heis likevel valgte å betale, og utdyper: «Det er ikke erkjennelse av hva som er rett eller galt, men en pragmatisk handling fra oss. Vi ville ha saken ut av verden.» I brevet sendt via advokaten bagatelliserer Scan Heis saken ytterligere ved å kommentere at beløpene det var snakk om er så lave, at det har liten betydning. «At Scan Heis forsøker å feie saken under teppet, og late som ingenting, tyder på at det vi har sett i denne saken nok er vanlig praksis i både Scan Heis og PLTW,» mener Hansen. «De jobbet i Norge i fire uker, da er ikke 60.000 kroner småpenger, det er grov sosial dumping!»

Det er også åpenbart for Hansen at Helland er noe begrepsforvirra. «Til BA sier han at heisoverenskomsten ikke er allmenngjort, og det er riktig. I brevet fra advokaten lurer de på om den er landsomfattende eller ikke. Det er ikke noe å lure på!» Heisoverenskomsten er en landsomfattende tariffavtale, og i kontrakten mellom Bergen kommune og Constructa stilles det krav om at alle som jobber på prosjektet skal ha lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransjen. «Det var nok tilfeldig at de ble tatt denne gangen, men skal vi bli kvitt denne typen kjeltringvirksomhet, må det en større granskning av Scan Heis til. En granskning som også tar for seg det private markedet.»

HMF i Bergensavisen

Underbetalt med overlegg?

Scan Heis har også hatt ansvaret for arbeidstakernes boforhold, og har ordnet dette ved å tilby dem et hus daglig leder i Scan Heis eier ved Brann stadion. Ifølge avtalen mellom Scan Heis og PLTW skal arbeidstakerne kunne bo på dobbeltrom, men med enkeltsenger til hver av dem. «Dette er ikke i henhold til tariffavtalen vår,» sier Rune Larsen, nestleder i HMF. «I den står det at innkvartering skal skje i enerom. Og selv om de muligens har bodd på hvert sitt rom, skal ikke Scan Heis på prinsipielt grunnlag ha anledning til å lage avtaler som er dårligere enn en landsomfattende tariffavtale. Det kan nesten virke som Scan Heis går aktivt inn for å være sosial dumpings ansikt utad.»

«Det er flott at Scan Heis har fått med seg definisjonen på sosial dumping, for da vet vi at de underbetaler sine arbeidere med overlegg!»

Markus Hansen, leder i HMF

Helland er enig i at sosial dumping handler om at utenlandske arbeidere får dårlige arbeidsvilkår enn norske arbeidere, men presiserer ovenfor BA at Scan Heis har holdt det gående i 30 år, og således må oppfattes som et seriøst selskap, som ikke driver med sosial dumping. «En useriøs aktør overlever ikke denne i denne bransjen,» sier han til BA. Det er det nok mange som er uenig med ham i, og det finnes flere eksempler på «seriøse» selskap som driver med sosial dumping over lang tid. Se her, her og her for noen eksempler. «Seriøse heisselskap bruker godkjente heismontører, både norske og utenlandske. Det er kun useriøse som velger å bruke ufaglært arbeidskraft for så å lønne dem under tariff,» påpeker Hansen. «Og deres underleverandører har ikke dokumentert at deres arbeidere kan jobbe lovlig som heismontører i Norge!»

Hansen stiller seg også undrende til Hellands motstridende uttalelser om sosial dumping: «Det er flott at Scan Heis har fått med seg definisjonen på sosial dumping, for da vet vi at de underbetaler sine arbeidere med overlegg!»

Helland er videre bekymret for omdømmet til Scan Heis etter denne saken, og mener HMF fremsetter urettmessige og udokumenterte påstander om dem. «Et varsel er av natur udokumentert i første omgang,» forklarer Hansen, «men her har jo Bergen kommune laget en rapport, og i så måte faktisk dokumentert påstandene våre.» Helland kommer videre selv med urettmessige og udokumenterte påstander mot HMF, da han til BA spekulerer i hvorfor HMF har varslet om Scan Heis: «at våre ansatte har valgt å stå utenfor fagforeningen kan være én forklaring.» Hansen ler av påstanden: «Alle som har fulgt arbeidet til HMF vet at vi har forsøkt å avdekke og få bukt med sosial dumping i alle bransjer i alle år.»

Nektet adgang på byggeplass

HMF har avdekket regelbrudd hos Scan Heis flere ganger tidligere, men har blant annet blitt nektet adgang på byggeplass. «Det hører til sjeldenhetene at man blir nektet adgang på den måten, og det er ofte en antydning om at noe ikke stemmer,» sa Trond Polden til BA i fjor, etter at han ble nektet adgang til byggeplassen ved Åsane videregående skole. HMF har også tidligere varslet private entreprenører om hvordan Scan Heis opererer, uten at det har hatt noen effekt. «I praksis er det egentlig frie tøyler for Scan Heis på det private markedet,» sier Polden, og fortsetter: «Entreprenørene og kundene har ingen oversikt eller kontroll. Det er kun pris som har noe å si, og det blir umulig for seriøse aktører å konkurrere på det prisnivået Scan Heis legger seg på.»

«Det blir umulig for seriøse aktører å konkurrere på det prisnivået Scan Heis legger seg på.»

Trond Polden, HMF Bergen

Rapporten fra Bergen kommune er et skritt i riktig retning, men HMF er kritiske til hvordan en leverandør som Scan Heis stadig vinner anbud på offentlige og kommunale kontrakter. Alversund skule og flerbrukshall og Askøy ungdoms- og videregående skole er blant de fremtidige offentlige prosjektene hvor Scan Heis står som leverandør av heis, og tidligere har de levert på både Fusa ungdomsskole og Åsane videregående skole.

«Til syvende og sist sitter man igjen med en vond smak i munnen. Lønner Helland kun utenlandske arbeidere dårlige, eller lønnes de norske like dårlige de også?» avslutter Hansen.

Merk: Vi er nylig gjort oppmerksom på at Scan Heis har vunnet anbudet på Kronstad Oppveksttun og Åsane Sykehjem. Bergen kommune er byggherre på begge disse prosjektene.

Til orientering: Scan Heis er eid av Orona. HMF kjempet i lang tid før Orona endelig fikk tariffavtale i 2018. Se mer i arkivet vårt.

Erik Eikedalen
Erik Eikedalen
Eikedalen er organisasjonssekretær i Heismontørenes Fagforening.

Siste artikler

DU KAN NÅ AVGI DIN STEMME

Den 8. mai ble det enighet i forhandlingene på heisoverenskomsten. Frem til 23. mai kan alle medlemmer si hva de mener om resultatet ved å avgi sin stemme.

ENIGHET I TARIFFOPPGJØRET

Etter tre dager med forhandlinger ble det onsdag kveld enighet med arbeidsgiverne i tarifforhandlingene på heisoverenskomsten.

TARIFFORHANDLINGENE DAG FOR DAG

Mandag 6. mai til onsdag 8. mai er satt av til tarifforhandlinger på Overenskomsten for heisfaget.

TARIFFORHANDLINGENE STARTER I DAG

Det var et forventningsfullt og optimistisk forhandlingsutvalg som i dag stilte til forhandlinger i Næringslivets Hus på Majorstua i Oslo.
2,501FølgereLik
1,063FølgereFølg
44AbonnenterAbonnér
X