21. mai 2024
Home Støtteuttalelser til heismontørene i Schindler Rogaland Elektromontørforening støtter heismontørene i Schindler

Rogaland Elektromontørforening støtter heismontørene i Schindler

0
Rogaland Elektromontørforening støtter heismontørene i Schindler

Rogaland Elektromontørforenings halvårsmøte har behandlet avskjedigelsen av Hovedtillitsvalgt/klubbleder i Schindler – klubben, Alexander Jordnes, samt advarsel gitt til nestleder Rune Larsen. Halvårsmøtet ser dette som en fiendtlig handling fra bedriftens side, og et alvorlig angrep på tillitsvalgtrollen.

Halvårsmøte krever at bedriften, Schindler Heis, sammen med Nelfo og NHO, beklager handlingen og gjeninnsetter klubbleder i sin stilling, samtidig som klubbens nestleder, Rune Larsen, får sin advarsel trukket tilbake.

Dette er et alvorlig angrep på hele fagbevegelsen og dermed tillitsvalgtes mulighet til å utføre sitt valgte verv.

Rogaland Elektromontørforening er innstilt på å gjøre det som trengs for at klubbleder skal få sin stilling tilbake og at nestleder får trukket sin skriftlige advarsel.

Enstemmig vedtatt av halvårsmøtet i Rogaland Elektromontørforening 23.11.2020.

X