15. juni 2024
Home Støtteuttalelser til heismontørene i Schindler Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag støtter heismontørene i Schindler

Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag støtter heismontørene i Schindler

0
Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag støtter heismontørene i Schindler

Heismontørene stiller alltid opp for de som trenger det – nå er det vår tur til å stille opp for dem!

OBS! Hvis du bruker Schvindler, kommer ikke lenger heismontørene når den står!

  • Hovedtillitsvalgt i EL og IT-klubben avskjediget
  • Hovedtillitsvalgt i FLT-klubben for funksjonærene oppsagt

Ansatte i Schindler orienterte styret i fagforeninga om konfliktene som har pågått i bedriften den siste tiden. De har jobbet en årrekke i det som en gang var foregangsbedriften innen heisbransjen. En bedrift der folk trivdes, og alle bidro til en lønnsom drift.

Så kom det en ny ledelse fra Finland, med en filosofi som ikke hører hjemme noe sted. En autoritær ledelse som forventer ekstrem lojalitet, uansett hva de finner på. En ledelse som aldri lytter til gode råd fra mellomledere, fordi de ikke har en bachelorgrad. En ledelse som ser på arbeidsfolk som et nødvendig onde, som både kan og bør byttes ut med jevne mellomrom. En ledelse som mener at «seniorpolitikk» betyr at å ha nok kyniske triks til å bli kvitt ansatte på 55+ uten bråk.

De vel 300 ansatte i bedriften har sagt ifra at dette ikke går bra. De vil ikke sitte stille og se på at ledelsen raserer bedriften deres, og har derfor forsøkt å varsle om katastrofen de ser komme. Men det er ingen som hører på ropet fra sjakta, for den nye ledelsen vet best. De tar ikke imot råd fra «folk uten utdanning».

Vi ser tydelig at arbeidslivet dreier mot høyre. Det er mange som tidligere har fremhevet «trepartsmodellen» og samarbeidslinja som har fungert i mange bedrifter. Det var før. Nå ser vi gang på gang at bedriftene kan bryte hvilken som helst avtale, uten at det får noen konsekvenser. Hvis de ansatte derimot skulle tenke tanken på å jobbe litt seinere, takke nei til overtidsarbeid eller kanskje snakke med noen om sine opplevelser, er overbetalte advokater på plass innen kort tid med trusler om forfølgelse og krav om erstatning.

Når en kampvillig forening står under slike harde angrep, kan vi være sikre på at det er en plan bak det hele. Det er ikke konspiratorisk å tro at dette er et velregissert angrep med formål om å knuse hele Heismontørenes Fagforening. I de fleste land finnes ikke heismontøryrket som fag, og køa med norske høyrefolk som ikke liker arbeidsfolk med makt er lang.

Schindlers kamp mot sine ansatte får full støtte fra arbeidsgiverorganisasjonene Nelfo og NHO, som nå utbetaler penger fra sitt konfliktfond på 7 milliarder kroner.

7 milliarder i baklomma gjør selvsagt noe med fremtoningen og selvtilliten din, men det er heldigvis ikke alt og alle som kan kjøpes, som for eksempel heismontørenes kampvilje for et seriøst, trygt og godt arbeidsliv. Vi tror ikke at ledelsen i Schindler skjønner helt hva de har begitt seg ut på.

Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag vil gjøre vårt ytterste for å støtte heismontørenes rettferdige kamp for et anstendig arbeidsliv.

Se det opprinnelige innlegget her.

X