LO i Drammen og omegn: Full støtte til heismontørene i Schindler!

LO i Drammen og omegn har med bekymring lagt merke til den siste tids utvikling i konflikten på Schindler AS. Gjentatte ganger blir inngåtte avtaler brutt, og klubbens rett til medvirkning satt på sidelinjen. Det rapporteres om en ledelse som spiller på frykt og trusler, og det hele har nå eskalert til en avskjed av hovedtillitsvalgt Alexander Jordnes.

Dette kan ikke sees på som noe annet enn forsøk på regelrett fagforeningsknusing, og det er helt uaksepabelt at en bedrift opptrer på denne måten ovenfor sine ansatte.

Dere har vår fulle støtte i denne viktige kampen som er å anse som et angrep på fagbevegelsen i sin helhet.

Solidarisk hilsen,
LO i Drammen og omegn

Forrige artikkelElektroarbeidernes Fagforening Trøndelag støtter heismontørene i Schindler
Neste artikkelBravida montørklubb Oslo støtter heismontørene i Schindler