13. juli 2024
Home Støtteuttalelser til heismontørene i Schindler Støtteerklæring fra Lefdal-klubben

Støtteerklæring fra Lefdal-klubben

0
Støtteerklæring fra Lefdal-klubben

Saken om Schindler-klubben har blitt sendt ut til våre medlemmer og tatt opp på årsmøtet i Lefdal-klubben 25.11.2020. 

Lefdal-klubben tar avstand fra Schindler-ledelsen sin behandling av klubbleder Alexander Jordnes. Ledelsen i Schindler forfølger klubblederen på grunnlag av at han utfører sine plikter som tillitsvalgt, etter bedriftledelsens avtalebrudd. 

Et angrep på én tillitsvalgt er et angrep på alle tillitsvalgte! Dette angrepet skal slås tilbake slik at klubbleder Alexander fritt skal få utføre sitt verv som klubbleder til medlemmenes beste. 

Lefdal-klubbens årsmøte støtter fullt ut det arbeidet klubbleder Alexander Jordnes har gjort og gjør i sitt verv som tillitsvalgt på vegne av en samlet klubb. 

Hilsen årsmøte i Lefdal-klubben 

X