15. juli 2024
Home Støtteuttalelser til heismontørene i Schindler Støtteuttalelse fra styret i Fagforbundet Tromsø

Støtteuttalelse fra styret i Fagforbundet Tromsø

0
Støtteuttalelse fra styret i Fagforbundet Tromsø

FAGFORENINGSKNUSING I SCHINDLER

Heismontør og hovedtillitsvalgt i Schindler Alexander Jordnes ble avskjediget fredag 20. november etter uenigheter med bedriften.

Schindler har, i stedet for å gå i dialog med klubben og ta inn over seg frustrasjonen som er blant de ansatte valgt å sparke medlemmenes hovedtillitsvalgt som er deres talerør mot ledelsen. Fagforbundet Tromsø støtter Jordens og heismontørene i kampen mot denne fagforeningsknusingen og krever at avskjeden oppheves umiddelbart.

Bedriftens forsøk på å true de ansatte til taushet er totalt uakseptabelt. Dette er et angrep på de tillitsvalgte men også hele fagbevegelsen.

Solidarisk og kameratslig hilsen
Styret i Fagforbundet Tromsø

X