13. juli 2024
Home Støtteuttalelser til heismontørene i Schindler Fagforbundet Bergen: Gode kamerater i Heismontørenes fagforening, og særlig alle i Schindler-klubben

Fagforbundet Bergen: Gode kamerater i Heismontørenes fagforening, og særlig alle i Schindler-klubben

0
Fagforbundet Bergen: Gode kamerater i Heismontørenes fagforening, og særlig alle i Schindler-klubben

Nok en gang reiser HMF fanen høyt for å forsvare grunnlaget for anstendige relasjoner og balanserte maktforhold i arbeidslivet. Det er ingen grunn til at organiserte skal godta at arbeidsgivere raserer grunnlaget for et anstendig partssamarbeid og vi deler heismontørenes forbannelse over at hovedtillitsvalgt i klubben, Alexander Jordnes er blitt avskjediget og vi deler synet på at ledelsens handlinger kun kan tolkes som et angrep på en samlet fagbevegelse. Vi kjenner igjen denne typen maktutøvelse i andre områder i arbeidslivet, fra permittering av tillitsvalgte vektere midt i en pågående arbeidskonflikt, til egne tillitsvalgte som utsettes for så massiv hets av egne arbeidsgivere at de blir langtidssykemeldte, og enkelte 100 % arbeidsufør.

Vi sender vår varmeste støtte og står med dere i kampen for et anstendig arbeidsliv som verdsetter og anerkjenner dyktige tillitsvalgte!

På vegne av styret i Fagforbundet Bergen avd. 056,
Solidarisk hilsen
Sara Bell

X